Na območju ljubljanske mestne občine je urejenih več kot 200 različno opremljenih in posledično različno priljubljenih otroških igrišč. Ob tem nekateri starši opozarjajo, da je igrišč v nekaterih koncih mesta več, v drugih soseskah pa še vedno primanjkuje predvsem večjih igrišč.

Mlade družine denimo pogrešajo več parkovnih površin in kakšno večje otroško igrišče v severnem delu notranjega mestnega obroča. »Otroško igrišče pri hotelu Park je trenutno edino,« se je na ljubljansko mestno občino na portalu Pobude meščanov obrnil občan. Ob tem je izpostavil, da je dostop do bližnjega večjega otroškega igrišča – to je Severni mestni park za Bežigradom – zaradi »znane problematike podhoda železniške postaje« lahko nevaren, prav tako je zaradi tega otežen dostop s kolesi. »Ta del mesta je precej degradiran, postavljate samo nova makadamska parkirišča,« je občan še izrazil svoje nezadovoljstvo.

Na večjih igriščih večja gneča

V mestnem središču ali vsaj v njegovi bližini so ob otroškem igrišču v parku Tabor igrala na primer postavljena tudi v Parku slovenske reformacije oziroma Argentinskem parku, na Špici, na Ljubljanskem gradu in na dvorišču Male ulice, a je slednje plačljivo. Otroci se med sprehodom po Gallusovem nabrežju včasih ustavijo tudi pri betonski ribi, ki je hkrati igralo, a je to bolj popestritev sprehoda. Redko katera družina se najbrž k betonski ribji skulpturi, ki je replika ribe v Tivoliju, odpravi načrtno.

Na občini so občana, ki v mestnem središču pogreša večje otroško igrišče, napotili na igrišče pred Kinodvorom. Tamkajšnje manjše igrišče so uredili leta 2012 v sklopu projekta Zemljevid želja, ki ga je pripravilo kulturno društvo Prostorož. Danes je njegova podoba sicer nekoliko drugačna. Tam ni tipičnih igral, kot sta na primer tobogan in gugalnica, pač pa so na peščeni površini urejeni naprava za plezanje, obroči za dvigovanje in viseča mreža. Minulo popoldne je bila zasedena le viseča mreža. »Sem prideva le občasno, običajno ko je vroče, saj je senca,« je povedal oče deklice, ki se je medtem gugala v mreži. Dodal je, da se raje odpravijo v park ob Navju, a je tam ob lepem vremenu precej več otrok in je treba včasih počakati, da so igrala prosta.

Otroško igrišče si želijo tudi v Polju

O ureditvi večjega otroškega igrišča v severnem delu notranjega mestnega obroča medtem na občini, sodeč po njihovem odgovoru na pobudo, vsaj za zdaj ne razmišljajo. »Na tem območju kratkoročno ni predvidenega novega otroškega igrišča,« so namreč odgovorili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Pod podoben odgovor so se nedavno podpisali tudi na pobudo, v kateri avtor predlaga ureditev otroškega igrišča pri Pediatrični kliniki.

Namerava pa občina v prihodnje denimo urediti novo igrišče ob Kašeljski cesti, saj so zemljišče z igrali, na katerih so se do zdaj igrali otroci, prodali, predvidoma v sezoni 2020/2021 pa občina načrtuje tudi obnovo igrišča v Zajčji dobravi. Na dotrajana igrala v Zajčji dobravi je občino opozoril tamkajšnji stanovalec in predlagal ureditev novega otroškega igrišča za najmlajše v Polju. »Na območju Polja in Novega Polja je prišlo do velike koncentracije prebivalstva, hkrati pa ni urejenih večjih otroških igrišč za najmlajše. Edino igrišče, ki je z vozičkom dostopno peš v Zajčji dobravi, je v izjemno slabem stanju,« je zapisal. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so navedli, da so v Polju igrišča ob cesti VI in cesti I, letos pa so obnovili igrišče v Novem Polju ob cesti IV. Med drugim je občina letos poleti obnovila tudi igrišče Bonifacija ter igrišči v Prušnikovi in Flandrovi ulici, nedavno pa so zaključili prenovo igrišča v Majaronovi ulici.