»Nova tehnologija omogoča do štirikrat več izločenih materialov, primernih za reciklažo, in več kot 90-odstotno oziroma z ročno kontrolo celo 99-odstotno čistost izločenih materialov,« pravi Tina Kramer, vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije v družbi za ravnanje z odpadki Simbio, ki upravlja regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO). Center deluje deset let in je edini pri nas s termično obdelavo odpadkov gorljivega dela predhodno obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. »Količina obdelane embalaže v našem centru se je v minulih desetih letih podvojila,« pravi direktor Simbia Marko Zidanšek. Skupaj so v centru v minulih desetih letih predelali že več kot milijon ton odpadkov. Trenutno v njem obdelujejo komunalne odpadke četrtine slovenskih občin, poleg občin savinjske regije še odpadke iz Mestne občine Ptuj in nekaj tamkajšnjih okoliških občin. »Polna izkoriščenost kapacitet pomeni tudi ugodnejšo ceno za občine soinvestitorice, posledično pa tudi za občane,« pove Zidanšek.

Da je savinjska regija edina, ki je uresničila petstopenjsko hierarhično lestvico ravnanja z odpadki, kar je tudi zahteva Evropske unije, poudarja tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. »RCERO je vzorčni primer dobre prakse gospodarjenja z odpadki. Pravočasno smo pristopili k celovitemu in dolgoročnemu reševanju problematike z odpadki in v Sloveniji kot prvi postavili objekt za mehansko-biološko obdelavo (MBO) in toplarno za komunalne odpadke. Pozneje so tudi drugod po Sloveniji začeli rasti centri z MBO, vendar brez naprav za termično obdelavo, brez tako imenovane lahke frakcije, ki jo pridobimo iz MBO. To pomeni, da morajo to frakcijo še vedno izvažati po izredno visokih cenah na obdelavo v tujino, ki pa tudi vse bolj zapira svoja vrata, kar še zlasti velja za blato iz čistilnih naprav, ki ga naša država večinoma izvaža na Madžarsko, a je ta že napovedala, da ga ne bo več sprejemala,« pravi Šrot.

Le za dolgoročne partnerje

Župan Šrot se spominja, da na začetku ni bilo lahko prepričati 23 občin partneric, da je projekt RCERO tisti, ki bo za desetletja rešil težave z odpadki. »To je živa in dinamična tovarna in nič več smetišče, naš center in toplarno pa si hodijo ogledovat iz vse Evrope,« pravi Šrot in pritrjuje, da so v zadnjem času deležni večjega povpraševanja drugih občin, ki še rešujejo težave s svojimi odpadki. Tudi zaradi cen, ki so ponekod višje kar za polovico. »Tako v centru kot v toplarni smo trenutno na robu tehničnih in tehnoloških kapacitet. Od vsakega novega potencialnega partnerja bomo terjali dolgoročno partnerstvo, to je, da se družbi Simbio podeli koncesija za najmanj 20 let. Tisti, ki bi danes odpadke odlagali tu, jutri pa drugje, nas ne zanimajo,« pravi Šrot.