Sporni člen zakona o tujcih državnemu zboru omogoča, da ob zaostrenih migracijskih razmerah sproži ukrep, s katerim bi za vse tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, zaprli meje. Vstopa v državo ne bi imeli niti tisti, ki bi izrazili namero podati prošnjo za azil.

Zahtevo za oceno ustavnosti omenjene določbe je že pred dvema letoma vložila tedanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Zakon po mnenju varuha krši pravico do individualne presoje osebnih okoliščin, pravico do učinkovitega pravnega sredstva, enakega varstva pravic in načela nevračanja. Osrednji očitek zahteve pa je neskladje s tistim delom ustave in evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki prepoveduje mučenje in nečloveško ravnanje s posamezniki.

Določba se zdi problematična tudi aktualnemu varuhu Petru Svetini, zato se mu zdi prav, da ustavno sodišče presodi, ali je v nasprotju z ustavo, je danes dejal ob robu Dnevov duševnega zdravja v Portorožu. Glede dolgotrajnosti obravnave zahteve na ustavnem sodišču pa je opozoril, da gre za zelo zahtevno materijo, ki jo je treba preučiti, poleg tega pa ni stvar varuha, da govori o delu ustavnega sodišča.

Ustavni sodniki imajo namreč zahtevo na mizi že dve leti, po poročanju Radia Slovenija pa sodniki že dlje časa tehtajo vprašanje, ali bi bili ob množičnem prihodu beguncev nečloveškemu ravnanju bolj podvrženi begunci ali prebivalci Slovenije, zlasti tisti ob meji. Neuradno naj bi odločitev v tej zadevi enkrat že bila sprejeta, a je eden od sodnikov zahteval ponovno glasovanje, je še poročal Radio Slovenija.

Končne odločitve o zadevi tudi danes ni mogoče pričakovati, so za STA pojasnili na ustavnem sodišču. Glede neuradnih informacij o ponovnem glasovanju ustavnih sodnikov pa so navedli le, da so glasovanja in ponovna glasovanja običajno poslovanje ustavnega sodišča. Dokler zadeva ni dokončno izglasovana in javno objavljena, pa informacij o razpravi in glasovanjih ustavnih sodnikov ne dajejo, so še pojasnili.