Kot so spomnili na ministrstvu, je inšpektorat za okolje in prostor Termitu 11. julija izdal ustno, 16. julija pa še pisno odločbo o prenehanju obratovanja naprave za predelavo odpadkov na območju peskokopa Drtija.

»Odločba velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja in ne do 13. oktobra, kot se pojavljajo navedbe v medijih,« so poudarili v sporočilu.

Termit se je na odločbo inšpektorata pritožil, pritožbo obravnava drugostopenjski organ na ministrstvu. Minister Simon Zajc je pred časom odredil prednostno obravnavo pritožbe, so spomnili na ministrstvu.

Odločitev glede pritožbe bo po njihovih navedbah predvidoma znana v 14 dneh. Druga stopnja lahko odločbo inšpektorata potrdi ali zavrne. V primeru zavrnitve jo inšpektoratu vrne v ponovno odločanje.

Balažic je v izjavi za medije po torkovem sestanku z Zajcem med drugim dejal, da trimesečna začasna prepoved obdelave odpadkov, ki jo je na podlagi ugotovitev Agencije RS za okolje (Arso) izrekel inšpektorat za okolje in prostor, Termitu poteče 13. oktobra. »Če država ne bo podaljšala prepovedi odvoza odpadkov, bomo 13. oktobra v Moravški dolini zaprli državno cesto in začeli s postopki državljanske nepokorščine,« je opozoril.

Letos opravljena analiza tal in vode na Termitovi deponiji Drtija v Moravški dolini, nad katero je bdel Arso, je pokazala nastanek okoljske škode. Analiza je pokazala onesnaženost tal ter podzemnih in izcednih vod.

V Termitu so sicer izsledke analize Arsa zavrnili. Po njihovih ocenah je interpretacija rezultatov nestrokovna. Med drugim je po njihovem sporno, da se je testiranje izvajalo na porušenih oz. zmletih vzorcih materiala, ki ga Termit uporablja za sanacijo peskokopa na Drtiji. Prav tako naj bi Arso v interpretaciji sporno uporabljal mejne vrednosti za tla, medtem ko gre v primeru odvzetih vzorcev dejansko za gradbeni objekt.