1. Najkasneje do 30. junija 2020 je treba opraviti izredno uskladitev pokojnin za 6 odstotkov in na tak način popraviti učinke, ki so prizadeli upokojence v času krize zaradi nerednega usklajevanja pokojnin v obdobju med letoma 2010 in 2018. Kot informacijo naj navedem, da Sindikat upokojencev Slovenije po njihovih podatkih zahteva 7,2-odstotno uskladitev. Do razlike najbrž prihaja zato, ker je zelo težko izbrskati podatke o usklajevanjih pokojnin za nazaj, medtem ko so podatki o rasti življenjskih stroškov in rasti plač v Sloveniji objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada Slovenije.

2. Izplačevanje letnega dodatka je v bodoče treba podrediti Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2), v katerem je določeno, da se letni dodatek upokojencem izplača v dveh višinah in z majsko pokojnino. Določeno je sicer, da se lahko letni dodatek izplača tudi kasneje v dogovoru s finančnim ministrom, kar pa je v naši državi postalo pravilo. S tem je onemogočeno upokojencem, da bi si oddih privoščili v predsezoni, ko so cene bolj dostopne.

3. Glede na to, da država znižuje prispevke in se tako neto plače povečujejo ob enakih bruto plačah, s tem pa tudi razkorak med plačami in pokojninami, o čemer je pisal tudi g. Gorazd Cuznar, zahtevamo da se zakon v tem delu spremeni tako, da se redno usklajevanje pokojnin v bodoče opravlja na podlagi rasti neto plač.

4. Z dnem uveljavitve novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je napovedalo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, naj se tudi upokojencem, ki so bili upokojeni po letu 2013, popravi odmerni odstotek s sedanjih 57,25 na 63,5 odstotka. S tem bi se izognili nastajanju novih krivic med upokojenci, ki jih že tako ni malo.

Peticija je pri upokojencih naletela na ugoden odziv. Žal pa se ni dotaknila slovenske politike. Pisali smo vsem parlamentarnim strankam, poslanska skupina ene nas je povabila na sestanek v parlament, dve pa sta nam zelo posplošeno odgovorili. Po nam znanih informacijah pa se nobena ni konkretno opredelila do naših zahtev. Razumljivo, saj ni predvolilni čas, ko stranke na veliko obljubljajo v boju za glasove volilcev, na svoje obljube pa zelo hitro pozabijo, ko sedejo v poslanske klopi.

Število podpisnikov peticije skokovito narašča in pričakujemo, da bomo pred vložitvijo predloga državnega proračuna za leto 2020 predstavnikom oblasti odnesli dovolj podpisov, da bo lahko vlada krepko pretehtala svoje odločitve v zvezi z našimi zahtevami, preden bo te ignorirala zaradi takšnih ali drugačnih interesov – predvsem zaradi interesa kapitala.

Kajtimir Kunc, za Civilno iniciativo Za upokojence gre