Začelo se je v začetku letošnjega leta, ko je študente, ki bivajo v študentskem domu (ŠD) Akademski kolegij, ki deluje v prostorih Baragovega semenišča za Bežigradom, povsem slučajno dosegla novica, takrat še bolj govorica, da naj bi bila njihova prihodnost v študentskih sobah ob Vilharjevi cesti negotova. Študenti, ki so že v začetku leta zaman iskali uradne informacije o tem, kdaj se bodo morali izseliti oziroma kako dolgo bodo v Akademskem kolegiju še lahko bivali, pa na ta pojasnila, kot je opozorila študentka Marija Glavaš, čakajo še danes. Iz zavoda Študentki dom Ljubljana so sicer dobili zagotovilo, da jih bodo v primeru izselitve preselili v Rožno dolino.

Tudi zaradi pomanjkanja informacij so stanovalci Akademskega kolegija v začetku leta združili moči. Povezali so se na družbenem omrežju, na pročelju Baragovega semenišča je zaplapolal transparent Akademski kolegij študentom, pod tem imenom pa so začeli javnost vse glasneje opozarjati tudi na negotovo usodo sicer precej dotrajanega, a med stanovalci priljubljenega študentskega doma. Hkrati so ves čas poudarjali, da je njihov morebitni stanovanjski problem tudi del širše stanovanjske problematike. »Izguba doma pomeni 200 študentskih postelj manj in hkrati 200 iskalcev sob več na najemniškem trgu. S tem se bodo že tako visoke najemnine v Ljubljani spet dvignile in bivanje bo dražje za vse,« so pojasnili.

Iz študentskega doma v park in pred občino

Zato so, da bi pritegnili še širši krog ljudi, že organizirali Festival Akademskega kolegija, ob sredah potekajo skupščine pod imenom Kje bomo pa jutri spali?, na katerih problematizirajo stanovanjsko politiko in odnos oblasti do nje, sestanke so imeli na različnih fakultetah, pripravili pa so tudi že nekaj protestov: v parku Zvezda so izdelovali transparente, protestirali so ob zemljiščih, ki so v lasti DUTB, nazadnje pa so se o tem, kje bodo jutri spali, spraševali pred ljubljanskim Magistratom. »Da bi nas pristojni slišali, moramo biti glasni in moramo biti vidni. Hkrati ne želimo postati politično, temveč ljudsko gibanje. Ljudem, ki se soočajo s tovrstnimi problemi, želimo pokazati, da niso sami krivi za stisko, temveč da gre za večje sistemske napake,« pove Marija Glavaš.

Del iniciative Kje bomo pa jutri spali? tako niso le študenti, ki bivajo v ŠD Akademski kolegij. So študenti različnih fakultet, mladi, ki v Ljubljani še rešujejo svoj stanovanjski problem ali pa se razmer na področju stanovanjske problematike dobro zavedajo, del skupine so tudi mladi raziskovalci na fakultetah in tudi tisti, ki se s področjem (ne)obstoječe stanovanjske politike že dalj časa ukvarjajo. Ob tem si želijo, da bi se jim pridružile tudi druge skupine, denimo (mlade) družine in upokojenci, ki bi bili pripravljeni predstaviti svoje probleme in izzive, s katerimi se srečujejo na tem področju. »Stanovanjska problematika ni problem zgolj študentov, ranljivih skupin je več,« je namreč že pred časom opozoril tudi Rok Ramšak.