Na arhitekturnem natečaju za ureditev Lenta, ki ga je Mestna občina Maribor izpeljala v sodelovanju z arhitekturno zbornico, je prvo nagrado prejel projekt prvopodpisane Maruše Zorec s sodelavci iz ateljeja Arrea in studia Akka. Zmagovalci so si prislužili nagrado 10.000 evrov in pravico do izvedbe projekta.

Prenova Lenta ima zagotovljeno evropsko sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb v višini največ 7,4 milijona evrov. Denar bo občina lahko črpala le pod pogojem, če bo ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do novembra oddala investicijski program, celovita projektna dokumentacija pa mora biti pripravljena do spomladi 2020.

To pa je že drugi projekt za prenovo Lenta, ki ga ima Maribor. Leta 2010 je na mednarodnem arhitekturnem natečaju zmagal projekt arhitekturnega biroja Delisabatini Architetti iz Rima, za opravljeno delo pa so Italijani prejeli 630.000 občinskih evrov. Kasneje so presodili, da je italijanska rešitev povsem neustrezna. Projekt so zato pospravili v občinski arhiv in sklenili poiskati boljšo. Odločitev se je izkazala kot pravilna: nova zmagovalna rešitev bo namreč bistveno cenejša, ocenjena je namreč na 3,4 milijona evrov (brez DDV).

»Prepričan sem, da bo sedanja mestna oblast sposobna izpeljat projekt,« je optimistična Maruša Zorec, »seveda je izvedba tako kompleksnih projektov zmeraj odvisna od več dejavnikov, nismo ključni zgolj projektanti. V ozadju se zmeraj odvija veliko usklajevanja.«

Oder na obstoječi lokaciji

Arhitekti so morali določiti tudi najboljšo lokacijo velikega odra Festivala Lent. »Veliki oder ostaja na obstoječi lokaciji,« nam je razkrila Zorčeva. So pa vrisali tudi možnost postavitve (drugega) odra pri Sodnem stolpu.

Območje Lenta bo v bodoče urejeno po konceptu skupnega prometnega prostora, parkovno in urbano se bosta preuredila oba bregova Drave, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter športnimi rekreacijskimi površinami. Med Sodnim in Vodnim stolpom naj bi Lent v bodoče prekrivala štokana betonska površina (terrazzo), ki se bo k reki spuščala preko terasastih tribun. Nova promenada bo namenjena predvsem pešcem in kolesarjem, arhitekti so si tudi zamislili urbano opremo in primerne lokacije (festivalskih) prizorišč.

»Na obrežju nismo umestili novih vsebin, ker se nam to ne zdi primerno,« je razložila arhitekta. »Jih pa bo treba pripeljati na k Vodnemu stolpu in na območje tržnice, ki trenutno izjemno slabo deluje. Velika priložnost je tudi nova brv pod Glavnim mostom, ki bo Lent povezala z desnim bregom, kjer je ena izmed najlepših lokacij za opazovanje vedute na Maribor.«