V mednarodno mrežo Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer), ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem pa osnovnih gorniških dejavnosti brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom, je vključenih 20 krajev v Avstriji, štirje na Bavarskem, dva na Južnem Tirolskem in še eden v okviru preostale Italije. Lani se je kot slovenski pionir v mrežo gorniških vasi, ki s prizadevanjem za trajnostni razvoj v vsem alpskem prostoru na poseben način izpolnjujejo cilje alpske konvencije, vključilo Jezersko, v letošnjem letu pa se mu bodo kot drugi slovenski kraj pridružile še Luče, predalpski kraj v dolini Savinje s krasnimi naravnimi znamenitostmi v okolici. gs