Prenova spomeniško zaščitene zahodne tribune Ljudskega vrta je ena najtežje pričakovanih naložb v mestno športno infrastrukturo. Občina naj bi ta teden objavila nov razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Iz popravkov proračunskih postavk je razvidno, da pocenitev naložbe ni izvedljiva. V županstvu namreč vztrajajo, da se izvede celotni, ne zgolj okrnjeni projekt prenove.

Saša Arsenovič je ob lanskem prevzemu oblasti sklenil, da bo ignoriral večkrat izražene grožnje vodstva NK Maribor, ki je trdilo, da se mora stadion prenoviti takoj, sicer bo moral Maribor evropske tekme igrati v Stožicah. Nova mestna oblast v Ljudskem vrtu ne hiti. Spomladi je odstopila od podpisa pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, ki se je prijavil na razpis za izvajalca gradbenih del.

Na novi tribuni bo manj prostora za gledalce

Iz tedaj prejetih ponudb je izhajalo, da začrtana prenova stane najmanj sedem milijonov evrov. Toliko denarja Maribor ni imel.

Komisija je zato izpeljala tri kroge pogajanj, v katerih je občina oklestila projekt, med drugim je izvzela gradnjo podzemnega hodnika in ureditev muzeja, odrekla se je tudi montaži nekaterih strojnih inštalacij. Nazadnje je bil konzorcij podjetja GP Project Ing pripravljen okrnjeno naročilo opraviti za dobrih 4,7 milijona evrov. Vendar Arsenovič, kot že rečeno, s ponudnikom ni podpisal pogodbe.

V vmesnem času je občina prevzela investicijski projekt od NK Maribor, ki je naročil in plačal delo arhitektov. Občinarji so zatem izpeljali recenzijo projektne dokumentacije, med drugim jih je zanimalo, ali je neizbežno predvideno redčenje sedežev na tribuni, njihovo število bi s 4069 padlo na 3265. Izkazalo se je, da je zmanjšanje nujno. Se bo pa ohranil obstoječi videz spomeniško zaščitenega loka in strehe zahodne tribune Ljudskega vrta. Povsem spremenjeno bo podtribunje, kamor bodo med drugim umestili devet VIP-lož, VIP-prostor, odprti bar in sodoben prostor za novinarje.

Spomladi je mestno vodstvo v proračunu zagotovilo le toliko denarja, koliko je znašala prej omenjena najcenejša ponudba. A se je zdaj izkazalo, da je za ta denar nemogoče udejanjiti celovit projekt. Vrednost naložbe se je zato zdaj ustrezno podražila v svojih proračunskih postavkah. Poleg podražitve bo projekt doživel tudi časovno podaljšanje izvedbe. Manjkajočih 1,58 milijona evrov bo Maribor namreč imel na voljo šele leta 2021. Mestni svet je že obravnaval ustrezni odlok za spremembo proračunskih postavk.

»Pogodba za obnovo se bo sklepala še letos, sklep o začetku javnega naročila je namreč že podpisan. Prav zato, ker se bo denar koristil šele naslednje leto, je potreben popravek odloka. Zadnje gradbene situacije se bodo namreč plačevale leta 2021,« je pojasnila Mateja Cekić, namestnica direktorice mestne uprave.

Prenovo so že lani podražili za četrtino

To je že druga občutna podražitev projekta Ljudski vrt v dobrem letu dni. Lani je mestno vodstvo župana Andreja Fištravca prenovo stadiona podražilo za 25 odstotkov, kar je tedaj utemeljilo s tem, da je bila prvotna ocena še iz leta 2015. Dejanske zneske pa je razkrila priprava projekta za izvedbo, v katerem so popisani vsa predvidena dela, oprema in cene.

Del prenove Ljudskega vrsta se je med tem že udejanjil. Po 12 letih čakanja so uredili prostore pod severno in južno tribuno. Gradbena dela je izvajalo podjetje Markomark Nival, vrednost naložbe je znašala dobrih 2,6 milijona evrov (brez DDV).