Erjavec je dejal, da so dogodki od leta 2014 dalje »prinesli veliko spremembo v varnostnem okolju« in poudaril, da se moramo »pripraviti na svet okoli nas in izzive jutrišnjega dne«. Po njegovem mnenju kibernetske grožnje in hibridni izzivi ogrožajo vse zaveznice, moramo pa tudi vlagati več in v prave zmogljivosti. Dodal je, da je Nato »najmočnejše politično in vojaško zavezništvo na svetu« in da so »naša zavezanost skupni obrambi, sodelovanju in skupnim vrednotam naše najmočnejše orodje«. Dejal je tudi, da »prepoznavamo pomembnost obrambnih izdatkov in vlaganj v potrebne zmogljivosti« ter da bomo »samo tako lahko ohranili našo skupno vojaško in tehnološko vodstvo«. Vlaganja v nove zmogljivosti so visoko na njegovi lestvici prioritet, je še izpostavil. Izjavil je tudi, da so nasveti vojaškega odbora, ki v Ljubljani zaseda od petka, ključni za Natovo uspešno prilagoditev na novo varnostno okolje.

Izpostavil je, da so »pomemben del naših skupnih prizadevanj tudi misije in operacije Nata, kjer trenutno služi okoli 6 odstotkov slovenskih vojakov, večinoma na Zahodnem Balkanu, v Latviji in Afganistanu«. Pri tem je izpostavil »našo zavezanost Zahodnemu Balkanu, ki ostaja visoko na lestvici strateškega osredotočenja Republike Slovenije«. Dodal je tudi, da »evroatlantsko povezovanje ostaja gonilo sprememb« in da Slovenija podpira Natovo politiko odprtih vrat.

Verjame tudi, da bodo razprave na konferenci postavile temelje za nadaljnjo težko delo, na koncu pa je prisotnim zaželel moči in poguma med njihovim obiskom Slovenije, da bi lahko sprejemali »težke, a potrebne odločitve za varno in cvetočo prihodnost našega zavezništva«.

Sopredsedujoči konferenci, načelnik vojaškega odbora general Stuart William Peach je opozoril, da so varnostne razmere danes bolj nepredvidljive kot kdajkoli prej. Poudaril je, da je Nato zavezano miru in varovanju milijonov ljudi na obeh straneh Atlantika ter da se zavezništvo vključuje tudi v reševanje ob nesrečah. Opozoril je na pogosto namerno širjenje napačnih informacij glede zavezništva. Zveza Nato ne išče soočenj, je pa odločno zavezana ohranjati vrednote demokratične družbe, je še dejal, je ministrstvo za obrambo (Mors) danes objavilo na svoji spletni strani. Načelnica generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc, ki prav tako sopredseduje konferenci, pa je dejala, da je Nato najbolj kompleksen okvir za zagotavljanje varnosti naše države, so še zapisali na Morsu. Edina načelnica med svojimi moškimi kolegi v Natu je še dodala, da Slovenija k širši varnosti prispeva tudi s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah.

Konference se udeležujejo najvišji vojaški poveljniki 28 članic Nata in civilni predstavnika Islandije, ki sicer nima stalne vojske. Namen konference je med drugim pregled skupnih misij in operacij zavezništva.

Konferenci sopredsedujeta načelnik vojaškega odbora Nata, britanski letalski general Stuart William Peach in gostiteljica, načelnica generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc, sicer edina načelnica med svojimi moškimi kolegi v Natu. Ermenčeva je udeležence pozdravila in kratko nagovorila že v petek na dogodku v Narodni galeriji. Vojaški odbor je najvišji vojaški organ Nata. V prvi vrsti skrbi za oblikovanje vojaških nasvetov Severnoatlantskemu svetu in daje usmeritve obema strateškima poveljstvoma. Odbor je povezava med političnimi odločevalci in Natovo vojaško strukturo.