Glede na napoved zaposlovanja skupine ManpowerGroup, ki jo izvajajo že več kot 55 let in je ena najbolj zanesljivih raziskav na področju zaposlovanja v svetovnem merilu, neto napoved zaposlovanja za našo državo znaša +18 odstotkov. S tem podatkom se uvrščamo med najmočnejše v regiji EMEA, takoj za Grčijo.

Med panogami kraljuje proizvodnja

Živahne zaposlitvene namere za zadnje četrtletje 2019 so posledica najmočnejših zaposlitvenih napovedi v panogah rudarstva in kamnin ter javnega sektorja in socialnih storitev od začetka izvajanja raziskave ManpowerGroup pri nas pred devetimi leti. Najživahnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v proizvodni panogi. O najšibkejših možnostih zaposlovanja poročajo v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter gostinstva in hotelirstva.

Severovzhod na prvem mestu

Delodajalci v vseh štirih v raziskavo zajetih regijah v državi pričakujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali. Delodajalci v severovzhodni regiji še vedno poročajo o najmočnejšem zaposlitvenem utripu – že drugič zapored napoved zaposlovanja v severovzhodni regiji znaša +18 odstotkov, medtem ko napoved zaposlovanja delodajalcev v jugovzhodni regiji znaša +11 odstotkov. V primerjavi s tretjim četrtletjem 2019 je napoved zaposlovanja v jugovzhodni regiji znatno upadla za sedem odstotnih točk.

Globalni in EMEA-rezultati

Raziskava ManpowerGroup zajema intervjuje z več kot 59.000 delodajalci iz 44 držav. Ta baza razkriva, da delodajalci v 43 od skupaj 44 državah po svetu poročajo, da bodo od oktobra do decembra letos zaposlovali. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo na Japonskem, v Tajvanu, Združenih državah Amerike, Indiji in Grčiji, medtem ko o najšibkejših napovedih zaposlovanja poročajo delodajalci v Španiji, na Češkem, v Argentini, Kostariki in Švici.

O nameri zaposlovanja poročajo delodajalci v 25 od skupaj 26 v raziskavo vključenih držav v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika), medtem ko delodajalci v Španiji ne pričakujejo sprememb v aktivnostih na področju zaposlovanja. O najmočnejših napovedih zaposlovanja v regiji poročajo delodajalci v Grčiji in Sloveniji, o najšibkejših pa v Španiji, na Češkem in v Švici. Celoten vpogled v rezultate raziskave za vseh 44 vključenih držav, kakor tudi v regijske in globalne primerjave, je na voljo na spletni povezavi www.manpowergroup.com/meos.