V drugem poročilu je svet za civilni nadzor izpostavil, da je stroške investicije treba znižati, nekatere postavke pa po Bajčevih besedah ne upoštevajo tehničnih rešitev, s katerimi bi to vrednost lahko znižali. "Mi govorimo o približno 100 do 150 milijonih evrov," je izpostavil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

V svetu za civilni nadzor imajo še naprej težave pri sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo. Kot je izpostavil Bajec, želijo razpolagati z vsemi dokumenti v zvezi z drugim tirom, ki jih dobijo v obravnavo ministrstva in vlada. "V tem času smo dobili le investicijski program in strategijo razvoja, pa še ta dva zelo pozno," je dejal.

Ostalo dokumentacijo, s katero razpolagajo, pa so civilni nadzorniki pridobili na lastno zahtevo. "In še to po nekem dolgem postopku, pri tem, da so nekateri deli teh dokumentov prikriti zaradi poslovne tajnosti. To nam otežuje delo in povzroča, da nismo dovolj aktualni in ne dajemo naših pripomb in predlogov takrat, ko te stvari nastajajo," je opozoril.

Bajčeve trditve je ob prihodu na srečanje s civilnimi nadzorniki zanikal generalni direktor 2TDK Dušan Zorko. "Mi smo odgovorili na že par sto vprašanj, tudi danes jih imamo čez 80," je dejal. Zatrdil je, da v podjetju na vprašanja nadzornikov redno odgovarjajo, je pa ocenil, da imajo v svetu za civilni nadzor probleme z razumevanjem tematike. S tem se je odzval na očitke člana sveta Emila Milana Pintarja o preplačanem investicijskem programu.

Pintar je namreč na novinarski konferenci dejal, da je investicijski program za drugi tir zelo podoben investicijskemu programu, ki ga je Dars naročil za tretjo razvojno os. "Dars je zanj vključno z davki plačal 20.000 evrov, investicijski program za drugi tir pa je bil vreden 800.000 evrov, potem pa je bil na prikrit način naročen še aneks za 200.000 evrov, tako da nas ta investicijski program stane dober milijon evrov, s tem da je zadnji del programa zmazek," je bil kritičen Pintar.

Predlagali popravo zakonodaje o javnem naročanju

"Ta dva programa enostavno nista primerljiva," pa se je odzval Zorko. "To kar je naredil Deloitte pri nas, je naredil iz nič, to kar dela Dars, ki ima veliko prakse in izkušnje, pa je druga zgodba," je poudaril prvi mož 2TDK in zagotovil, da je investicijski program kakovostno pripravljen in da ni prenapihnjen. Ob tem je izpostavil, da so imeli nekateri člani projektnega sveta z Deloittom več kot štiriurno razpravo na to temo, "a če se napačno razumemo, je to problem".

Civilni nadzorniki so se osredotočili tudi na sistem javnega naročanja in vladi predlagali, naj zakonodajo na tem področju popravi. Oprli so se tudi na zadnje zaplete z razpisom za Glinščico, pri katerem pa se je projektnemu svetu po besedah člana Damirja Josipoviča zdelo nenavadno tudi to, da je postopek sprva tekel hitro, potem pa se je zapletel do te mere, da so začeli dvomiti o kadrovski ekipi 2TDK. "Kako je mogoče, da se v nekih postopkih dovoli tak spodrsljaj, da je vprašljiva referenca," je vprašal Josipovič in opozoril, "da nas take zadeve oddaljujejo od skupnega cilja".

Tudi Pintar je dejal, da so v svetu zainteresirani, da se čim prej pride do proge, a na način, da bo mogoče reči, da je bil projekt uspešno voden. "Moja ocena je, da je vodenje tega projekta negativno in če se bo tako nadaljevalo, bo to večji problem, kot je bil Teš 6," je nadaljeval Pintar. Vodenje projekta po njegovih trditvah teče netransparentno, negospodarno in v nekaterih primerih vprašljivo zakonito.

Po Pintarjevih besedah bodo odprli tudi vprašanje, ali smo na točki, ko je treba na dodatno pomoč vpoklicati računsko sodišče, protikorupcijsko komisijo ali celo varuhe zakonitosti. "Če se bo projektni svet odločil, da v to smer ne bo šel, bo reagirala Sinteza KCD in na naslednji seji verjetno sprejela odločitve o prijavah za določene postopke v tem projektu," je dejal Pintar.

"2TDK dela dobro, transparentno in v okviru zakonodaje," pa se je odzval Zorko. "Za nas sta pomembna samo investicijski program in zakonodaja in temu sledimo," je bil odločen.