Ali se je ministrstvo za okolje odločilo za učno uro iz Kemisa, da se temeljiteje preuči zadevo Kemis, ali pa je sedlo skupaj s Kemisom za igralno mizo in igra poker s kemijo. Če se je začela učna ura iz Kemisa, predlagam, da naj bo to učna ura iz kriminalistike. Seveda bi bilo dobro vedeti, kdo bo profesor in kdo slušatelj. Moje mnenje od vsega začetka je namreč, da je treba najti krivca, drugače Kemisove nesrečne zgodbe ne bo mogoče končati. Občutek imam, da se namerno zavlačuje, da se bodo poglavitni akterji nesrečne zgodbe »razbežali« tako na občinski kot na Kemisovi ravni.

Kakor koli, Kemis ni edini vrhniški problem, ki je potreben učne ure. Tudi Zdravstveni dom Vrhnika, ki se ga že prijemlje ime vrhniški klinični center, potrebuje močan učni poduk iz javnih razpisov, referenc in gradnje. Nesrečni prizidek, ki se je začel graditi oktobra 2017 in bi moral biti zgrajen do septembra 2018, še ni končan. Ja, lepa finančna dediščina za novega župana. Novo občinsko vodstvo mora namreč za dokončanje 3. faze objaviti nov razpis, ker je pogodbeni izvajalec odšel v stečaj. Koliko bo potrebno dodatnega proračunskega denarja, se še ne ve natančno, bi pa kot občinski svetnik predlagal učno uro revizije postopka priprav na gradnjo in referenc podjetja, ki je zmagalo na razpisu za izgradnjo prizidka.

Na koncu bi kot član sveta ZD Vrhnika poudaril požrtvovalno delo zavoda, ki kljub hudi prostorski stiski že dve leti kakovostno opravlja zdravstvene storitve, s tem omogoča stabilno finančno poslovanje in kakovostni razvoj zdravstvene dejavnosti v prihodnje. To na koncu pomeni več zdravja, zato pozivam k čim hitrejšemu dokončanju prizidka, da ne bo občutka, da so za šlamastiko pri gradnji kaznovani delavci ZD Vrhnika.

Vid Drašček, Vrhnika