Pooblaščenec Hotelov Bernardin je na naroku vložil tudi premoženjskopravni zahtevek, saj družba od Valanta kot oškodovana stranka zahteva nekaj več kot štiri milijone evrov. S posojilom naj bi NFD Holding poplačal dolgove Abanki, vendar bo Valantov odvetnik Mitja Jelenič Novak na sodišču to izpodbijal z dokazi.

Valant po današnji obravnavi zadeve ni želel komentirati, tožilka Marjana Grašič pa je dejala le, da obtoženemu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja iz leta 2010, za katerega je zagrožena zaporna kazen do osmih let zapora. Valant naj bi zlorabil svoj položaj ter vplival na pridobitev dveh posojil v višini 2,4 in 1,9 milijona evrov NFD Holdingu.

To sicer ni prvo sojenje Valantu. Lani julija je namreč ljubljansko okrožno sodišče Valanta, Franca Krambergerja, Mirka Krašovca in Ivana Fermeta oprostilo očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004. Sodni senat je svojo odločitev utemeljil z neobstojem znakov kaznivega dejanja oz. s pomanjkanjem nedvoumnih dokazov.