Minister za zdravje Aleš Šabeder je napovedal, da bodo srednješolsko izobraženim delavcem in delavkam v zdravstveni negi spet dovolili opravljati nekatere naloge, ki jih od začetka septembra ne smejo več. Ta rešitev še ni sprejeta, vendar jo je po naših neuradnih informacijah delovna skupina predstavnikov organizacij s tega področja že prepoznala kot pravilno; zdaj jo mora le še do potankosti doreči.

Znajo, a ne smejo

S septembrom je v veljavo stopil dokument o kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, ki je prvenstveno omogočil popravo krivic srednjim medicinskim sestram, ki so dejansko opravljale delo diplomiranih medicinskih sester. Direktorji nekaterih bolnišnic in zdravstvenih domov pa so že pred uveljavitvijo novih predpisov opozarjali, kakšne težave bo prineslo strogo ločevanje med nalogami srednjih in diplomiranih medicinskih sester. Težava je v tem, da je mnogo srednjih medicinskih sester, ki so opravljale določene naloge diplomiranih, vendar ne dovolj pogosto ali dovolj dolgo, da bi jih lahko prezaposlili na višje delovno mesto. Z omenjenim dokumentom so morale te naloge popolnoma prenehati opravljati, diplomiranih medicinskih sester pa marsikje ni dovolj, da bi prevzele vsa opravila, ki jih lahko opravljajo le one. Mednje sodijo snemanje elektrokardiograma (EKG), odstranjevanje šivov, previjanje opeklinskih ran, triaža…

Šabeder je v odgovoru na kritike poudaril, da je le podpisal dokument, ki ga je pripravil vrh stroke zdravstvene nege. V Zbornici - Zvezi, največji organizaciji medicinskih sester, pa trdijo, da je dokument le formaliziral strokovne smernice. »Teh aktivnosti srednja medicinska sestra ne bi smela opravljati že vse od leta 1981, ko jih izobraževalni sistem ni več usposabljal zanje,« pravijo. V Zbornici – Zvezi, ki jo vodi Monika Ažman, trdijo, da je pač treba zaposliti toliko diplomiranih medicinskih sester, da bo lahko opravljeno vse delo, ki ga ne morejo opraviti drugi. Tega pa ni mogoče storiti čez noč, saj bi to zahtevalo dodaten denar, predvsem pa je diplomiranih medicinskih sester premalo, opozarjajo direktorji nekaterih bolnišnic, nekatere zdravniške organizacije ter sindikat zdravstva in socialnega varstva.

Težavo naj bi po naših neuradnih informacijah rešili z zagotovitvijo prehodnega obdobja, v katerem bi srednje medicinske sestre lahko delale podobno, kot so do septembra, vzporedno pa bi vzpostavljali pogoje, ki bi zadostili standardom in normativom stroke ter hkrati omogočili organizacijo dela v bolnišnicah.