Na družbenem omrežju je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Litija včeraj objavilo nenavadno obvestilo. »PGD Litija obvešča, da bo z 12. septembrom 2019 zamrznilo pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. To pomeni, da ne bomo izvajali naslednjih nalog, opredeljenih v pogodbi: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter prevozi pitne vode. Vzrok za to so neporavnane finančne obveznosti s strani občine Litija in neaktivno reševanje problematike delovanja gasilske enote Litija,« so zapisali.

Čeprav smo se trudili, da bi od gasilcev izvedeti kaj več, se niso odzvali, edina telefonska številka, ki jo imajo navedeno, pa ni več aktualna. Smo pa lahko na njihovi spletni strani še prebrali, da imajo dobro organiziran sistem sodelovanja z drugimi društvi v občini, za katerih povezovanje skrbi občinska gasilska zveza.

Želijo si poklicno jedro, nov gasilski dom…

Ker ima običajno vsaka zgodba dve plati, smo se seveda obrnili tudi na Občino Litija in povprašali tamkajšnjega župana Franca Rokavca, koliko dolgujejo gasilcem in ali je res samo denar vzrok za težave, ki so se očitno kopičile že nekaj časa. Za mnenje pa smo pobarali tudi nekaj Litijanov, ki omenjeno problematiko dobro poznajo. Eden teh je tudi Slavko Jalovec, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, doma iz litijske občine, ki je hkrati član enega od PGD v litijski občini in predsednik regije Ljubljana 3, v katero se združuje Gasilska zveza Litija. Povedal nam je, da gre za zgodbo z dolgo brado, staro vsaj dvajset let, če ne več.

»Nekaj fantov, seveda pa še zdaleč ne vsi, je takšnih, ki želijo za vsako ceno doseči, da bi imeli v Litiji poklicno jedro, čeprav Litija takšnega jedra ne potrebuje in ga nimajo niti z litijsko primerljive občine. Občina za to nima denarja, pa tudi pogojev ne izpolnjuje, saj ni tu skoraj nobene industrije. Predilnica, ki je skorajda edini industrijski objekt, ima lastno gasilsko enoto. Žal moram reči, ampak to je seveda moje osebno mnenje, da so nekateri večni zdraharji, ki občino in župana nenehno izsiljujejo zdaj za eno, zdaj za drugo. Enkrat za novo vozilo, drugič za nov gasilski dom, mimo vseh dogovorov,« pravi Jalovec in še doda, da gasilci z občino vedno podpišejo tripartitno pogodbo in je zato ne morejo kar enostransko zamrzniti.

Enega gasilca plačujejo, za več ni denarja

Večino odprtih finančnih obveznosti so včeraj z gasilci že rešili, je sporočil župan Rokavec. Glede nakupa gasilske opreme, gasilskih vozil in gradnje gasilskega doma pa je dejal, da se je treba o tem dogovoriti in uskladiti z Gasilsko zvezo Litija in jih vnesti v program. »Tak predlagani program bo v nadaljevanju osnova, da bomo zagotovili potreben denar, saj je občinski proračun finančno omejen. Pričakujemo pa tudi, da bo v prihodnji finančni perspektivi EU za obdobje 2021–2027 mogoče koristiti sredstva za gradnjo gasilskih domov. Sicer pa občina že zdaj zagotavlja denar za zaposlitev enega gasilca, ki opravlja administrativne naloge v PGD Litija in druga dela, navedena v pogodbi o sofinanciranju podpornega jedra. Nikakor pa ne moremo zagotoviti zaposlitve petim gasilcem in upamo, da bo tudi problematiko delovanja in financiranja poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot s poklicnim jedrom uredila država z ustrezno spremembo zakonodaje,« odgovarja litijski župan Rokavec.