Zaradi omejenega prostora ne nameravam kritizirati nestrokovnega načrtovanja in napovedati škodljivih posledic izvedbe tega oklepa na potresnem območju. Želim le opozoriti uporabnike na priključenih območjih, da EU teh aneksov in vseh pričakovanih podražitev ne bo sofinancirala. Ali lahko torej uganete, kdo bo vse to moral plačati? V Rojah delavci (očitno brez spremembe gradbenega dovoljenja) že polagajo kanal C0 v betonski oklep, čeprav agencija za okolje še ni presodila, ali mora občina najprej za to zahtevno spremembo gradbene dokumentacije izvesti presojo vplivov na okolje.

Razveselil pa sem se v tem članku navedenega citata oziroma trditve JP VOKA Snaga, da »dodatni ukrep prispeva k zmanjšanju tveganja za vodni vir«. To je namreč kolosalen napredek, saj se je nehote s strani MOL in JP VOKA Snaga prvič tudi javno priznalo možno (do zdaj striktno prikrito, zanikano ali zamolčano) tveganje za vodni vir!

V JP VOKA Snaga so upravičeno »nekoliko presenečeni« nad nekajletnim zapoznelim ravnanjem ministrstva za okolje (MOP), saj bi se morala revizija projektne dokumentacije za tako zahteven objekt izdelati še pred izdajo gradbenega dovoljenja (12. marca 2014). Šele zdaj torej išče MOP (kot »previdnostni ukrep za zaščito javnega interesa«) z javnim naročilom neodvisnega recenzenta, ki naj ugotovi, ali so v projektnih dokumentacijah prikazane tehnične, tehnološke in druge rešitve izbrane skladno s predpisi, še posebno glede varovanja vodnih virov. Če bo recenzent ugotovil neskladnosti, pa bo MOP sprejelo še nedefinirane ukrepe.

Torej MOP ne išče neodvisnega recenzenta z najvišjim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju »stanja tehnike«, temveč išče najcenejšega ponudnika, ki bo preverjal in usklajeval predpise. »Neodvisni« ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih desetih letih izvedel referenčna dela, ki zajemajo projektiranje kanalizacij, pri čemer se posamezno referenčno delo nanaša na kanalizacijo v vrednosti vsaj 3.220.000 evrov. Strokovno znanje in praktične izkušnje se torej dandanes pri nas merijo v evrih!

S tem potrebnim kvantitetnim »dokazom strokovnega znanja in izkušenj« v evrih je MOP onemogočilo oddajo ponudb vsej kvalitetni strokovni konkurenci (denimo iz ustrezno usmerjenega visokega šolstva, inštitutov, številnih manjših projektantskih birojev itd.). Povrhu pa je tudi zelo umestno vprašanje ministrstvu: kdo si lahko še privošči eksistenčno skrajno nevarno zamero pri MOL in JP VOKA Snaga ter ponudi »neodvisno« strokovno revizijo? Svojčas je na MOP delovala komisija za revizijo projektov, v katero so si takrat na MOP še upali neposredno izbrati in k sodelovanju povabiti dejansko neodvisne strokovnjake.

Franc Maleiner univ. dipl. inž. kom., Ljubljana