Tudi sam menim, da danes ni veliko bolje. Za razvoj nam primanjkuje kapitala, a izobražena mladež nam uhaja v tujino. Ni še dovolj znanja, ne za tržno ekonomijo, ne za ustvarjanje kapitala, ne za upravljanje in ne za plemenitenje kapitala, zato se ta v veliki meri nalaga v tujini. V Sloveniji je uničen kapitalski trg, ki je v tržnem gospodarstvu bistven za preživetje države in naroda. V podnaslovu celo berem, da dr. Toplak poudari: »Tako imenovani desničarji v Sloveniji so sledili navodilu Spomenke Hribar, da zdaj ni več enoumja, da je samo še pragmatizem. To je ključni problem slovenskega strankarstva, desnice in levice. Pri tem gre samo za preštevanje, za personalno kombinatoriko. V slogu prej so vladali oni, zdaj pa bomo vladali mi. Gre za fenomen strankokracije, ki demokracijo celo izključuje.«

Res je, da lastninjenje skupne družbene lastnine ni bilo pravično, ni bilo skladno z ustavo, saj državljani nismo bili pri njem enakopravni. Privilegirani so bili direktorji, menedžerji, ki so jim podjetja kar sama plačala kupnino za podjetja, kar je bil pogreb morale in realne ekonomije. To je glavni vzrok nezadovoljstva z državo ter za premoženjsko in dohodkovno neenakost, ki je nastala na osnovi privilegijev, nepotizma in nemorale. Po 25 letih samostojne Slovenije je čas, da se spustimo na zemljo in skrbimo za kapital, ki ga narod in država potrebujeta za preživetje.

Neodgovornost politike je gromozanska. Kdo vse je in še podcenjuje in zavaja državljane, namesto da bi jih poučeval o njihovi pravici do lastnine, do kapitala, do deleža nekdaj družbenega kapitala in poučeval, kako se ustvarja in ohranja kapital, ki ga vsak človek in narod potrebuje za preživetje? Dr. Toplak pa poenostavi problem odgovornosti desnice in levice za to stanje, saj desnico in levico po njegovem vodi dr. Spomenka Hribar, ki ji verjamejo in sledijo. Kako preprosto so za vse odgovorni drugi, kajne?

Franc Mihič, Ribnica