Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), območni enoti Ravne na Koroškem, so tako z odzivom staršev tri leta starih otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica, ki so se odzvali vabilu na odvzem krvi, kot tudi z rezultati letos odvzetih vzorcev lahko zadovoljni. Med 87 odvzetimi vzorci krvi, kar je 76 odstotkov vabljenih, so namreč preseženo vrednost vsebnosti svinca odkrili zgolj pri štirih otrocih. Delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi, 100 kilodžulov na liter in več, pa je bil celo najmanjši od začetka izvajanja meritev.

»Maja smo na odvzem vzorcev krvi razposlali vabila 115 otrokom, starim tri leta, iz zgornje Mežiške doline. Starši so otroke v laboratorije v zdravstvenih domovih na Ravnah, v Mežici ali Črni na Koroškem pripeljali v drugi polovici maja. Laboratorijske analize za vsebnost svinca v polni krvi pa so bile opravljene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. »Vabilu se je odzvalo dobrih 75 odstotkov staršev teh otrok, kar je dobro, pa vendar slabše, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Predvsem v občini Črna je bil letošnji odziv nekoliko nižji od pričakovanega. So pa zato letošnje izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok nizke. Ciljna vrednost programa, pod 100 gigadžuli na liter krvi, je bila namreč presežena le pri štirih otrocih. Pri enem otroku pa je bila ugotovljena zelo visoka vrednost,« pove zdravnica Neda Hudopisk, vodja ravenske enote NIJZ. Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol pa kaže, da so bile nekoliko višje vrednosti zaznane pri otrocih iz občine Črna na Koroškem, in to pri dečkih, medtem, ko je večina otrok z izmerjenimi visokimi vrednostmi iz Mežice.

Manj prekopavanj, manj prahu

»V zadnjih letih opažamo, da se povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz zgornje Mežiške doline iz leta v leto precej spreminjajo. Tako so bile pred dvema letoma, po zelo sušnem maju, ugotovljene visoke vrednosti, letos po deževnem obdobju pa nizke. Kar kaže, da je onesnažen prah še vedno problem in otroci, ki so mu bolj izpostavljeni, imajo svinca v krvi več. Zato ponovno apeliramo, da se morajo aktivnosti v zgornji Mežiški dolini usmerjati v preprečevanje izpostavljenosti onesnaženemu prahu. Poleg prekrivanja makadamskih cest so pomembne tudi druge aktivnosti, kjer se tvori prah. Omejiti je treba prekopavanje onesnaženih tal ob ukvarjanju s poljedelstvom ali tudi pri vrtnarjenju ter čim bolj omejiti uporabo močno onesnaženega materiala pri različnih gradbenih delih,« še opozarja Hudopiskova. Dodaja, da je mogoče doseči cilj, če se bo izpostavljenost onesnaženemu prahu še zmanjševala, prostora za raznos starih depozitov svinca in pojav novih emisij pa v zgornji Mežiški dolini ni.