Zelo sem razočaran, da šolska pot proti OŠ Toma Brejca ostaja gradbišče. Tako se morajo otroci, ki hodijo v šolo ob Ljubljanski cesti, namesto po pločniku sprehajati po prometni cesti. Zakaj tega ni občina uredila do začetka novega šolskega leta (na dan, ko so se občinarji hvalili s to »čudovito novo pridobitvijo v Kamniku«)? Takrat so skupaj z lokalnimi mediji zamolčali, da je narejena le polovica dela. Ostalo je razsuto gradbišče, ki otroke na poti v šolo sili, da hodijo po prometni cesti Ljubljana–Kamnik. Je to standard prometne varnosti v naši občini? Nagnati otroke na cesto?

Razumem, da mogoče gradbena dela včasih trajajo dlje časa, ampak kot nekdo, ki redno hodi tam mimo, lahko povem, da se delavci KPK nikakor ne trudijo, da bi to čim prej dokončali. Čez vikend gradbišče sameva, in čeprav je bilo te dni lepo vreme, gradbišče ob 15. uri že sameva. Potem pa se vsi skupaj hvalijo, kako vse dokončajo hitro in učinkovito. Upam, da bodo dela končana, preden bo katerega od otrok povozil avto.

Pri tem naj dodam, da po mojem mnenju ta odsek pri križišču z Ljubljansko cesto sploh ni bil nujno potreben nove ureditve. Denar je bil vržen stran. Bolj potrebna je kolesarska steza ob pločniku mimo knjižnice, kjer je pločnik preozek že za dva pešca, ki se srečata. Ampak tam se ne dela nič.

Tadej Kortan, Kamnik