Kot so v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, zapisali v družbi, so lani izvajali številne dejavnosti za rast prodaje in stroškovno racionalizacijo poslovanja. Prihodki od prodaje so dosegli 168,61 milijona evrov in s tem 0,6-odstotno rast, potem ko je bila ta predlani 13,1-odstotna.

Stroške jim je uspelo zmanjšati za 1,4 odstotka, kar je posledica nižjih stroškov storitev in nižjih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, medtem ko so bili ostali stroški višji. Dobiček iz poslovanja se je tako povečal za 15,9 odstotka na 7,91 milijona evrov, čisti dobiček pa za 33,3 odstotka na 6,69 milijona evrov.

Ljubljanske mlekarne, ki so že sedaj največji odkupovalec in predelovalec surovega mleka v Sloveniji, odkup mleka - tudi ekološkega - še povečujejo. Ker je ponudba ekološkega v Sloveniji manjša od povpraševanja, si želijo, da bi se njegova prireja povečala.

V ta namen so mlekarne lani z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije podpisale zavezo, da bodo do konca leta 2020 vsako leto odkupile pet milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka.

V Ljubljanskih mlekarnah je bilo konec lanskega leta 600 zaposlenih, kar je 16 več kot leto prej.