Med tujimi notranjimi podjetji, ki imajo sedež v Sloveniji, nadzira pa jih institucionalna enota s sedežem zunaj Slovenije, so tretjino celotne dodane vrednosti in tretjino vseh investicij teh podjetij ustvarila podjetja pod nadzorom podjetij iz Nemčije in Avstrije, so pred dnevi sporočili iz statističnega urada.

Največ izdatkov za raziskave in razvoj v tujih notranjih podjetjih ali tretjino so prispevala podjetja pod nadzorom podjetij iz Švice. Skupaj s podjetji pod nadzorom družb iz Nemčije so prispevala skoraj 60 odstotkov vseh izdatkov za raziskave in razvoj v tujih notranjih podjetjih v Sloveniji.

Največ podjetij med tujimi notranjimi podjetji je delovalo v dejavnostih, ki so spadale v skupino dejavnosti ostale storitve. Več kot polovico celotne dodane vrednosti tujih notranjih podjetij so prispevala industrijska podjetja.

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so bila leta 2017 pod nadzorom družb iz 106 držav, večinoma oz. v več kot 90 odstotkih so bile to evropske države. Približno polovica tujih notranjih podjetij je bilo pod nadzorom krovnih družb iz držav EU.

Največ ali skoraj dve tretjini je bilo pod nadzorom podjetij iz Italije, Srbije, Ruske federacije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Hrvaške in Nemčije. Ekonomsko najpomembnejša so bila poleg Nemčije, Avstrije in Švice še tista iz Francije, Hrvaške in Italije.