Gradnja stanovanjske soseske v Dečkovem naselju je največji projekt Mestne občine Celje na področju stanovanjske politike v zadnjih letih. Stanovanja, ko bodo zgrajena, bo družba Nepremičnine prednostno oddala v najem mladim in mladim družinam. Tem bo namenjenih 36 stanovanj, 14 bo oskrbovanih stanovanj, ki jih bodo oddali v najem starejšim in bodo tudi projektirana na podlagi pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, 92 stanovanj pa bo neprofitnih in bodo dodeljena prosilcem glede na njihovo socialno in zdravstveno stanje.

Zaščitena hrasta še stojita, a drugje

A kmalu bi se zapletlo zaradi dreves, saj so bili nekateri občani prepričani, da bo občina posekala tudi zaščiteni hrast, podobno kot se je to zgodilo s stoletno platano, ki je morala pasti zaradi obnove Celjskega doma v središču mesta. »Zaradi priprav na gradnjo nove stanovanjske soseske Dečkovo naselje – DN 10 je bilo treba posekati zarast, zagotovo pa tu ni bilo nobenih zavarovanih dreves. Zavarovana hrasta, ki sta razglašena za naravni spomenik, ne rasteta na območju tega gradbišča, temveč pri trgovini Lidl v Novi vasi, nad njima pa bdi zavod za varstvo narave. Vsaka skrb, da bi ju posekali, je tako odveč,« pojasnjujejo na celjski občini. Gre za dva hrasta, od katerih je eden star že častitljivih 200 let. Da na območju, kjer je predvidena gradnja stanovanjske soseske, ni evidentiranih dreves, ki bi bila pod posebno zaščito in bi imela status naravne vrednote in zavarovanega območja, pritrjujejo tudi na zavodu za varstvo narave.

Namesto kostanjev lipovci

Da so Celjani zelo občutljivi in navezani na določena drevesa, smo se prepričali že večkrat. Pred dvema letoma se je med varuhi dreves in občino vnela prava vojna zaradi poseka kostanjevega drevoreda v celjskem mestnem parku. Na občini so namreč dejali, da so se, ker so kostanji stari in bi se zaradi bolezni lahko posušili, odločili, da jih posekajo in namesto njih zasadijo lipovce. Po posvetu s predstavniki celjske območne enote zavoda za varovanje kulturne dediščine so se odločili za 77 lipovcev in osem navadnih divjih kostanjev, ki so se do danes tudi že lepo razrasli. Zaradi zahtev stroke in varnostnega vidika pa je morala med obnovo Celjskega doma sredi Celja pasti tudi stoletna platana, ki je krasila in dajala senco tamkajšnjemu dvorišču.