Kot so sporočili z ministrstva, so Mervarjev dopis prejeli v četrtek. »Glede na temeljno zakonsko funkcijo nadzornega sveta, ki je nadzorovanje vodenja poslov družbe, smo bili presenečeni nad dopisom, v katerem poslovodja predlaga osebo, ki naj bi nadzirala njegovo delovanje,« so zapisali.

Mervar v dopisu sicer navaja, da naj bi ga člani nadzornega sveta zadolžili, da pripravi in na ministrstvo pošlje pismo podpore nadzorniku Andreju Prebilu, a ne glede na to na ministrstvu menijo, da je tovrstno ravnanje direktorja sporno in nesprejemljivo. »V kolikor je do takega sklepa nadzornega sveta res prišlo, to postavlja pod vprašaj tudi primernost razmerja med nadzornim svetom in poslovodstvom družbe,« so dodali.

Ministrstvo KPK predlaga, da zadevo obravnava in v primeru ugotovitve, da je šlo za nezakonito ravnanje, ustrezno ukrepa.

Mervar je očitke ministrstva zavrnil in v sporočilu ministrstvu, ki so ga posredovali z Elesa, poudaril, da je enako pismo poslal tudi leta 2017 tedanjemu ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču. Podpisnik je bil takrat sicer Prebil.

Sporno ravnanje izpostavila Bratuškova

»Nadzorni svet Elesa je na seji v začetku julija sprejel sklep, za realizacijo katerega sem bil zadolžen jaz. Se pravi, da nisem jaz 'ministrici' vsiljeval člana nadzornega sveta, ker tega nisem nikoli počel, temveč sem izpolnil sklep nadzornega sveta Elesa,« je poudaril.

Dodal je, da je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije ter se zaveda pravil in dobrih praks korporativnega upravljanja. »Skladno z določili akta o ustanovitvi Elesa je vaše ministrstvo tisto, ki predlaga vladi v potrditev člane nadzornega sveta družbe, katere direktor sem. Ravno tako je v novejši zgodovini korporativnega upravljanja družb, v katerih imajo večino Republika Slovenija, Slovenski državni holding ali Kapitalska družba, pravilo, da obstoječi člani lastnikom oziroma upravljavcem predlagajo kandidate za nove mandate v nadzornih svetih,« je zapisal.

Sporno ravnanje Mervarja je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek izpostavila na današnji novinarski konferenci, na kateri je sicer zanikala poročanje medijev, da naj bi vplivala na postopek izbire direktorja družbe SODO.

Kot je dejala, na to, »kako si fantje v energetiki predstavljajo kadrovanje, kaže nedopusten poseg direktorja Elesa, ki me je s pismom pozval, koga naj vladi kot skupščini predlagam za člana nadzornega sveta za mesto, ki je prazno od 1. avgusta«. »Zame absolutno nedopustno. Nadzorniki so zato, da nadzirajo vodstvo, ne pa da zlizano delujejo koruptivno,« je poudarila.