Nadzornemu svetu Darsa, ki se mu izteka mandat, trenutno predseduje Marjan Mačkošek, njegov namestnik je Miha Juhart, člani pa so še Tatjana Colnar, Igor Pirnat, Darko Kodrič in Martin Stožir. Slednja dva sta bila imenovana s strani zaposlenih.

Po novem bodo imeli zaposleni v nadzornem svetu tri člane, še šest pa jih imenuje država. Danes je mandat podelila Borisu Božičniku, Mateju Čuferju, Andreju Hudoklinu, Jožetu Oberstarju in Jožefu Zimšku. Prvim štirim bo mandat začel teči z 12. septembrom, Zimšku pa šele z vpisom spremembe statuta družbe Dars, vendar ne prej kot 12. septembra.

Eno mesto bo do nadaljnjega ostalo nezapolnjeno.