Dankl, ki je sicer redno zaposlen v muzeju, kot mestni svetnik prejme 2575 evrov na mesec, od tega zase zadrži 1000 evrov, 1575 evrov pa prispeva v sklad. Gre za skromen prispevek k večji socialni pravičnosti, pravi Dankl, ki poziva, naj se na svetovalnico stranke KPÖ plus obrnejo vsi tisti, ki so v denarni stiski. Od junija do danes so prejeli okoli 50 vlog, 30 evrov je denimo pomagalo nekomu, da je popravil kolo, 70 evrov drugemu, da je lahko zaprosil za osebno izkaznico, s katero je sploh lahko odprl bančni račun in s tem izpolnil pogoj za najem stanovanja, pove Dankl, ki je prepričan, da so mestni funkcionarji v Salzburgu plačani preveč in zaradi tega tudi izgubljajo stik z realnim življenjem svojih volilcev. Tako podžupan v Salzburgu prejme okoli 13.300 evrov mesečno, kar je denimo skoraj še enkrat več, kot je ta funkcija plačana v Linzu. V Gradcu socialni sklad obstaja že 20 let, od leta 1998 dalje so komunistični mestni svetniki vanj prispevali vselej dve tretjini svoje plače in s tem zbrali že več kot dva milijona evrov, s katerima so pomagali okoli 16.000 družinam in posameznikom v stiski.