V treh nadstropjih, kolikor jih šteje nov prizidek Zdravstvenega doma Radovljica, začenjajo delovati tri dodatne ambulante družinske medicine, pediatrična ambulanta, telovadnica za nevrofizioterapijo, večnamenski prostor, pridobili so tudi prostore za referenčne ambulante in psihološko obravnavo, pravi direktorica ZD Radovljica Maja Petrovič Šteblaj. Po podatkih radovljiške občine je na voljo 850 kvadratnih metrov novih zdravstvenih površin. Celotna naložba je vredna 1,9 milijona evrov, ki sta jih polovično zagotovila občina Radovljica in Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG). Slednje je financiralo tudi nakup vse potrebne opreme, je ob odprtju povedal radovljiški župan Ciril Globočnik.

Premalo zdravnikov tudi v Radovljici

Podobno kot drugod na Gorenjskem imajo tudi v tem zdravstvenem domu kadrovske težave, a te niso tako pereče kot v nekaterih drugih zdravstvenih domovih, pravi direktorica. »Dve zdravnici sta lani odšli na delovno mesto v drug zdravstveni dom. Vzgajamo mlade. Trenutno imamo štiri specializante in pol, enega si namreč delimo s tržiškim zdravstvenim domom. Pričakujemo še eno specializantko. Takoj bi zaposlili dva zdravnika družinske medicine in enega pediatra. Da bi zagotovili delo v pogojih, ki jih opredeljuje aneks k splošnemu dogovoru, pa bi potrebovali pet dodatnih zdravnikov,« opozarja.

»Trenutno pomanjkanje zdravnikov v Radovljici ni tako pereče kot drugod po državi oziroma na Gorenjskem,« poudarja direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik. »Potem ko bodo specializanti dokončali specializacijo, računam, da se bodo razmere umirile in stabilizirale,« meni. Od 24 zdravnikov, ki so prvega maja podali svoje odpovedi, sta iz tega zdravstvenega doma odšli dve zdravnici, in sicer julija.

Z lokalnimi skupnostmi do ustreznejših prostorov

»V tem času zdravniki v Kranju vračajo dane odpovedi, zato pričakujemo, da bomo s 15. septembrom začeli delati z vsemi preostalimi zdravniki. Med njimi bodo dve zdravnici in en zdravnik delali krajši delovni čas,« napoveduje Veternik. Dve novi zdravnici so že zaposlili, še eno pa naj bi do konca leta, ko naj bi se kranjski zdravstveni dom po besedah Veternika lahko pohvalil z enim zdravnikom več, kot jih je tam delalo prvega maja letos. Poleg specializantov se v OZG trudijo, da bi zdravnike pridobili tudi iz tujine, predvsem iz držav nekdanjih republik Jugoslavije. »Pot do prihoda zdravnika iz tujine, torej iz države, ki ni članica Evropske unije, je mukotrpna in dolgotrajna. Od pridobitve kandidata do nastopa dela običajno mineta skoraj dve leti,« opozarja direktor OZG.

Prostorska stiska pa v zdravstvenih domovih vlada po vsej Gorenjski, vendar je bila v Radovljici po besedah Veternika nekoliko bolj pereča kot drugje. »Podobna je tudi v Škofji Loki in Kranju. Vendar skupaj z lokalnimi skupnostmi načrtujemo in gradimo nove objekte,« opozarja. V teku je prenova dispanzerja za otroke v zdravstvenem domu na Jesenicah, na Bledu prenavljajo kotlovnico in laboratorij. Prizidek bi po Radovljici potrebovali še v Škofji Loki in Kranju, v Tržiču in Bohinju pa bodo izvedli energetsko sanacijo.