Obnova Parmove ulice je stekla v začetku julija. V okviru rekonstrukcije mestne prometnice, ki jo je zob časa že pošteno načel, delavci temeljito obnavljajo tudi komunalno infrastrukturo. Projekt bo potekal v več etapah, trenutno je v fazi obnova od križišča s Samovo in Drenikovo ulico do ulice Bežigrad.

Vrednost del je ocenjena na nekaj manj kot 3,6 milijona evrov brez DDV, od tega bo večino prispevala občina, skoraj 380.000 evrov je sofinanciranja (85 odstotkov iz kohezijskih sredstev in 15 odstotkov iz državnega proračuna), predvideni prispevek Energetike Ljubljana je 308.000 evrov, predvideni delež družbe VO-KA Snaga pa 365.000 evrov.

Dela izvaja krška družba Kostak, rok dokončanja prenove ulice, ki vodi izza Bežigrada v center mesta, pa je 360 koledarskih dni od sklenitve pogodbe. Ko bo končana Parmova ulica, sledi obnova prav tako prometno zelo obremenjene ulice Bežigrad, ki pelje do Dunajske ceste.