Razpisni pogoji so dovoljevali prijavo le pooblaščenim serviserjem znamk Citroen, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen, agencija za varstvo konkurence je temu nasprotovala. V Fursu so menili, da bi z uporabo nepooblaščenih serviserjev lahko izgubili jamstvo za vozila, a uredba Evropske komisije predpisuje, da se mora pod določenimi pogoji tovarniško ali pogodbeno jamstvo ohraniti, četudi servisa ne opravi pooblaščeni servis.

Državna revizijska komisija je v sporu odločila, da zahteva Fursa za izključno pooblaščene serviserje "ne temelji na objektivno utemeljenih okoliščinah in potrebah naročnika", da takšna zahteva onemogoča sodelovanje neodvisnim serviserjem, s čimer je v nasprotju s cilji iz uredb Evropske komisije, in da je Furs ravnal v nasprotju z javnim interesom, sta navedla medija.