Čiste obresti so znašale 29,8 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki 27,3 milijona evrov.

Bilančna vsota skupine je konec junija znašala 3,76 milijarde evrov, potem ko je bila konec decembra pri 3,73 milijarde evrov.

Abanka je v šestmesečju beležila 26,2 milijona čistega dobička, kar je 35,2 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Čiste obresti so porasle za okoli odstotek na 29,8 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa so upadli za četrtino na 26,4 milijona evrov.