V četrtek bodo organizirali medobčinsko delavnico, na kateri bodo predstavili ta pristop. »S predstavniki sedmih občin, odločevalci, strokovnjaki in lokalnimi društvi bomo identificirali predloge za razvoj optimalne zasnove zelene infrastrukture na tem območju in razpravljali o možnostih, da bi tak pristop v prihodnje postal strokovna podlaga za celovito načrtovanje in upravljanje zelenih površin za potrebe razvoja rekreacijske infrastrukture in dejavnosti na subregionalni ravni,« pravijo. Podatki, ki so jih že predstavili to poletje, pridobili pa so jih lani, sicer kažejo na to, da je obremenjenost z obiskovalci Iškega vintgarja večja od Podpeškega jezera in da so še posebno problematične navade obiskovalcev z vidika ohranjanja narave. aro