Trboveljsko podjetje Strojna tovarna oziroma bolj znano kot STT že leta v domači občini vzbuja različna mnenja, kritike in pomisleke. Nekdaj nadvse uspešno podjetje, ki so ga v nekdanji Jugoslaviji šteli celo med najuspešnejša, ki je odlično poslovalo tudi onkraj slovenskih in jugoslovanskih meja ter je v najboljših časih zaposlovalo več kot kar 2600 ljudi, že dolgo propada. Zemljišče, veliko 22.500 kvadratnih metrov, je zapuščeno, polno smeti, poraslo z grmičevjem in plevelom, upravna stavba je na zunaj sicer še nekako videti, notranjost pa je bržkone v prav tako klavrnem stanju kot proizvodne hale, v katerih človek ostane brez besed. Vrsto let občani, še posebej upoštevajoč uspešnost v preteklosti, stanje stvari označujejo kot katastrofo in sramoto. Zaradi nevzdrževanja in zapuščenosti je v lanskem letu na glavnem objektu tudi izbruhnil požar.

Nastaja nakupovalno središče

Zdaj pa gre menda končno zares in na objektu STT se nekaj dogaja. Nekdanjo tovarno je kupilo velenjsko podjetje Toming inženiring in začelo rušiti objekte. Najprej naj bi porušili notranjost objektov, nato pa bi sledila še zunanjost. Celotna rušitev naj bi trajala dva meseca. V naslednjih dveh letih naj bi bilo zgrajeno nakupovalno središče po vzoru Supernove, v katerem bi bilo več manjših trgovin, lokalov in druge ponudbe.

Povsem natančne in dorečene vizije kupec menda še nima, dela pa vseeno potekajo. Podjetje, ki je kupilo nekdanji STT, o načrtih ne želi govoriti in odgovarjajo le, da bodo kaj več povedali, ko bo čas za to. Naj bi pa vzporedno s še obstoječim upravnim poslopjem med njim in glavno mestno cesto občina Trbovlje v sklopu EU projektov uredila kolesarsko površino.

V rušenje objektov sta se vključila tudi občina Trbovlje in kulturno ministrstvo. V upravni zgradbi je namreč tudi 3 krat 6 metrov velik sgraffito ali vrezanka avtorja Maksa Kavčiča iz leta 1953. S sedanjim lastnikom nekdanjega STT so se dogovorili, da do 15. septembra prekinejo dela. V tem času bo strokovna ekipa ministrstva poskrbela za odstranitev in ohranitev slike, ministrstvo pa bo krilo tudi stroške restavriranja. Obvarovanje in ohranitev sta uspela še ravno pravi čas in prav spričo tega primera ministrstvo poziva vse, ki bi vedeli za podobne primere, da jih o tem obvestijo. Umetnine je treba evidentirati v register kulturne dediščine, da bodo na seznamu zaščitene umetnosti in se bo zanje tako lahko ustrezno poskrbelo in jih obvarovalo pred uničenjem.