Devetintridesetletni Ljubljančan Matej Groznik, obsojen, da je spolno zlorabljal duševno bolnega moškega, ga na divjih spolnih zabavah za nekaj evrov prodajal ter ga oskrboval z drogo, zdaj taistega moškega civilno toži na ljubljanskem okrajnem sodišču. Vzrok? Oškodovanec naj bi s svojimi izjavami posegel v Groznikove osebnostne pravice, zato zahteva njihov preklic. Odškodnine ne zahteva oziroma zgolj simbolični en evro. »Njegove izjave so za tožnika zelo žaljive. Vztrajam, da sodišče zasliši tožnika in vse predlagane priče. V kazenskem in predkazenskem postopku večinoma niti niso bile zaslišane, bodo pa pripomogle k razjasnitvi zadeve,« je včeraj sodnico Lilijano Podlesnik prepričeval Groznikov odvetnik Peter Prus Pipuš. Vendar ga ni uslišala: zaslišala ne bo nikogar, razsodila bo zgolj na podlagi listin v sodnem spisu. Sodbo bodo stranke dobile po pošti.

Ne človek, pač pa stvar

Groznika so oktobra lani obsodili zaradi trgovine z ljudmi, preprodaje in omogočanja uživanja drog, spolne zlorabe slabotne osebe, poskusa povzročitve hude poškodbe z okužbo z virusom HIV in neupravičenega slikovnega snemanja. Dobil je osem let zapora in 3000 evrov denarne kazni, kar je v celoti potrdilo tudi višje sodišče. Kot nam je razložil Prus Pipuš, se je z zahtevo za varstvo zakonitosti obrnil še na vrhovno sodišče, ki pa o primeru še ni razsodilo. Medtem Groznik prestaja kazen v zaporu na Dobu, od koder ga včeraj na sodišče niso pripeljali. Sicer pa ga očitno sodnica na narok niti ni vabila.

Groznik se je vseskozi zagovarjal, da duševno bolnega moškega ni zlorabljal. Da sta bila v partnerskem odnosu; imel ga je rad, dajal mu je hrano, obleko, stanovanje, vse, kar je želel, je razložil v kazenskem postopku. Toda po mnenju sodišča sta bila vse drugo kot partnerja: oškodovanca da ni obravnaval kot človeka, pač pa kot stvar. Zaklepal ga je v stanovanje, žalil, poniževal, pretepal, mu grozil. Šlo je za odnos popolne podrejenosti, ki ga je obsojeni lahko ustvaril zaradi oškodovančeve odvisnosti od drog. Sodelovati je moral tudi na razuzdanih zabavah, ki jih je Groznik prirejal v svojem stanovanju. Tam mu je bil na voljo, je razložil sodnik ob razglasitvi prvostopenjske sodbe, tudi za spolne odnose in druge tovrstne aktivnosti. In da ga je še večkrat zlorabil, ko je spal ali ko je bil tako omamljen, da se dogajanja okoli sebe sploh ni zavedal. In to kljub temu, da je storilec HIV-pozitiven.

Prodajal ga je tudi drugim, tudi več osebam hkrati, da so se nad njim dobesedno izživljali. Dva- do trikrat na teden ga je oskrboval z drogo (hašiš, kokain, marihuana, ice, mefedron, amfetamin, kar je prodajal tudi drugim), med divjimi zabavami, kjer so se droge ponujale kot na pladnju, ga je omamljal tudi z drogo za posilstvo. Dogajanje so posneli, Groznik pa je nato oškodovancu grozil in ga izsiljeval, da bo fotografije in videoposnetke javno objavil. Tega se je močno ustrašil in bil je v takšni stiski, da je hotel narediti celo samomor.

Končala brez zaslišanj

Kazenski postopek je tekel precej časa. Izvedli so številne dokaze, seveda pa je temeljil tudi na oškodovančevem pričanju. Groznik zdaj v civilnem postopku trdi, da so bile te izjave neresnične in žaljive in da je s tem posegel v njegove osebnostne pravice. Zato zahteva, naj jih prekliče. Kot nam je pojasnil Prus Pipuš, mu ne gre za odškodnino. Ker pa jo je v takšnih primerih po zakonu treba zahtevati, se je odločil za simbolični evro.

»Sporne izjave niso nastale le med kazenskim postopkom, ampak jih je delno izrekel tudi pred drugimi državnimi organi. Kazenski postopek je pravnomočno zaključen, a to ne more biti vzrok, da ne bi v tem civilnem postopku ponovno preverjali njihove resničnosti,« je včeraj Prus Pipuš vztrajal pri zaslišanju tožnika in prič. Sodnica je odvrnila, da se obravnavana zadeva vsebinsko pokriva s kazensko sodbo. Zato je zgolj vpogledala v listine v spisu, preostale dokazne predloge pa označila kot nepotrebne.