Pred marsikatero srednjo šolo dijake, zaposlene, pa tudi druge obiskovalce šolskih prostorov posebne table opozarjajo predvsem na prepoved kajenja pred šolo in v njenih prostorih. V nekaterih srednjih šolah so se denimo znašli tako, da so opozorila o prepovedi kajenja zarisali kar na tla pred šolskim poslopjem, drugje so pred šolo in na šolskih dvoriščih namestili opozorilne table z napisom »Na območju šole prepovedano kajenje«. Podobna opozorila so tudi pred osnovnimi šolami in na njihovih šolskih igriščih, kjer prav tako z označevalnimi tablami najpogosteje opozarjajo na prepoved kajenja, uživanja alkohola in sprehajanja psov na šolskih območjih.

Do manj kršitev z enotnimi tablami

Ker se trenutno na vsaki šoli sami odločijo, kako bodo označili prepovedi vedenja, ki veljajo na šolskem območju, so na nekaterih ljubljanskih osnovnih šolah izrazili željo, da bi uredili enotne označevalne table za prepoved kajenja, uživanja alkohola in sprehajanja psov na šolskih območjih. Osnovne šole se namreč čedalje pogosteje srečujejo s tovrstnim prepovedanim početjem, ki ga pogosto izvajajo kar nevešči starši ali skrbniki učencev.

»Šole si sicer pomagajo z opozarjanjem, kar pogosto privede do konfliktov, in izdelavo provizoričnih tabel, a so pri tem precej neuspešne. Odnos starejših do škodljivih razvad je nadvse pomemben pri razvoju otroka, zato je ključnega pomena, da se tovrstno početje odstrani s šolskih območij,« se je na ljubljansko mestno občino obrnil samostojni mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev (LKP) Janez Stariha. Občini je zato predlagal, naj problem reši tudi z enotnimi tablami za vse ljubljanske osnovne šole. Na teh tablah bi bili po vzoru podobnih tabel iz tujine lahko trije veliki znaki za prepoved (kajenje, alkohol in sprehajanje psov), grb mesta in informacija o globi, ki lahko doleti kršitelja. Takšne enotne table bi na pobudo svetnika lahko v prihodnje namestili na vidna mesta pred vsakim vhodom na šolsko območje.

Z zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov sta sicer kajenje in uporaba tobaka in tobačnih izdelkov prepovedana tudi v prostorih, ki sicer ne veljajo za zaprte prostore, a so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja. Kdor kadi oziroma uporablja tobak in tobačne izdelke v javnih in delovnih prostorih, kjer je to prepovedano, ga lahko doleti 125 evrov globe.

Enotne table na nekaterih otroških igriščih

Na občini na svetniško pobudo še niso odgovorili, je pa mestna oblast denimo v preteklosti predvsem na območju nekaterih javnih otroških igrišč, koloparkov in zelenih rekreacijskih površin že postavila posebne table enotnega videza, ki obiskovalce opozarjajo na pravila obnašanja.

Prve takšne obvestilne oziroma ozaveščevalne table s piktogrami na beli podlagi in zeleno obrobo je občina postavila med lanskim evropskim tednom mobilnosti. Z njimi obiskovalce javnih površin med drugim obveščajo, da tam na primer ni dovoljeno parkiranje na zelenicah, da morajo lastniki psov pobirati pasje iztrebke in da morajo biti psi na povodcu oziroma da ne smejo na otroško igrišče ter da je kajenje na igriščih prepovedano. Ob piktogramih je tudi napis »Hvala, ker skrbite za naše mesto«.