Razlogov za veselje namreč nimajo. »Družinski zdravniki ugotavljamo, da večjih razbremenitev za nas v tem trenutku še ni, kvečjemu smo v vmesnem času dobili kakšno dodatno obremenitev, npr. cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, ki ga po novem za nekatere paciente krije obvezno zdravstveno zavarovanje, v veljavo bo stopil tudi elektronski bolniški list, ki bo vsaj v začetku za nas predstavljal večjo obremenitev,« je pojasnila predstojnica enote za splošno zdravstveno varstvo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor.

Zdravniki so zagrozili s kolektivnimi odpovedmi spomladi po sprejetju splošnega dogovora, ki je dvignil njihovo mejo obremenitve za opredeljevanje novih bolnikov. Vlada jih je poskušala pomiriti z aneksom dve k splošnemu dogovoru, ki ga je sprejela pred poletnimi počitnicami in ki nagrajuje bolj obremenjene zdravstvene time primarne ravni.

S tem mariborski družinski zdravniki niso zadovoljni. »V nekaj naslednjih mesecih (za naprej ni jasno) bodo sicer finančno nagrajeni tisti zdravniki in sestre, ki imajo večje obremenitve v ambulantah (nad 1895 glavarinskih količnikov), kar sicer pozdravljamo, vendar nikakor to ni naša prioriteta. Še vedno namreč vztrajamo, da mora 1895 glavarinskih količnikov veljati za 100-odstotno priznan in tudi plačan program (in ne komaj pri državnem povprečju, kar je trenutno cca. 2400 glavarinskih količnikov), saj bi le tako postopoma lahko dosegli razbremenitve v ambulantah in sama številka ne bi ostala mrtva številka na papirju,« je nadalje pojasnila.

»Kljub vsemu pozdravljamo, da se minister in njegova ekipa aktivno ukvarjajo z družinsko medicino in položajem le-te. V prihodnjih mesecih pričakujemo aneks tri, ki je že bil napovedan in bi naj prinesel administrativne razbremenitve, ki so velik problem v naših ambulantah. Bližamo se tudi koncu leta in z novim letom prihaja nov splošni dogovor, za katerega pričakujemo, da bo vseboval vse to, kar vsebujejo letošnji, in poleg tega še 100-odstotno priznan in plačan program pri znižanem glavarinskem količniku, s projekcijo padanja do 1500 glavarinskih količnikov na en tim. Vsekakor pa bo potrebno poiskati rešitev, da ne bomo vsako leto čakali na odločitev o splošnem dogovoru in na dobro voljo politike tistega leta, vendar bomo lahko svoje delo kvalitetno opravljali ne glede na politično voljo. Le tako bo namreč možno tudi strateško načrtovati naše delo,« je v odgovoru na vprašanje STA zapisala Arzenškova.

Mariborski družinski zdravniki so kolektivno odpoved, ki naj bi stopila v veljavo v tem mesecu, zaenkrat preklicali, a se bodo pri svojem delu strogo držali sprejetih standardov in normativov.

»Vpisovali bomo do trenutno sprejetega glavarinskega količnika 1895 za leto 2019, naše paciente pa bomo obravnavali kvalitetno, kar pomeni, da si bomo zanje vzeli čas (glede na sprejete standarde in normative): za prvi pregled zaradi akutne bolezni 12 minut, za prvi pregled zaradi kronične bolezni 15 minut, za kontrolni pregled zaradi akutne bolezni devet minut in za kontrolni pregled zaradi kronične bolezni 12 minut. Verjetno se bo na ta račun tudi nekoliko poslabšal dostop do osebnega izbranega zdravnika, vendar je to edina pot do kakovostne in celostne obravnave naših bolnikov,« je še navedla Arzenškova.