V 24. členu zakona o poslancih izrecno in nedvoumno piše (skladno s 95. členom ustave), da je osnova za obračun plač poslancev povprečna plača na zaposlenega v gospodarstvu. Je morebiti mogoče še bolj trdno navezati delo poslancev (in posledično ostalih visokih odločevalcev v državi) na »raven kvalitete življenja ljudi«? Plače v gospodarstvu so odraz uspešnosti sistema in upravljanja.

Ali pa gre pri tem morebiti za iskanje z lučjo pri belem dnevu?

Andrej Lenarčič poslanec prvega sklica DZ