Štiri območja Nature 2000 (Ljubljansko barje, Radensko polje - Viršnica, Dobrava - Jovsi in Bohor) bodo sodelovala pri projektu Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov. Sredstva je iz programa Life pridobilo devet partnerjev iz Slovenije, Nemčije in Danske. Projekt vodi grosupeljska občina, sodelujejo pa tudi Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski regijski park, Direkcija RA za infrastrukturo in Center za kartografijo flore in favne. Vrednost projekta je dobrih osem milijonov evrov, od tega bo sofinanciranje Evropske unije znašalo 60 odstotkov, država bo prispevala 20 odstotkov, medtem ko bodo partnerji v projektu preostalih 20 odstotkov prispevali sami. Dobrih 86 odstotkov aktivnosti iz projekta se bo izvajalo v Sloveniji. S projektom bodo začeli januarja prihodnje leto, trajal pa bo sedem let.

Na grosupeljski občini, ki bo iz projekta prejela 561.000 evrov (še 276.000 pa Turizem Grosuplje), so nam pojasnili, da so ciljne dvoživke, ki naj bi se jim izboljšal življenjski prostor, nižinski urh, hribski urh in veliki pupek. To so vrste iz priloge II Direktive o habitatih, za njih so razglašena območja Nature 2000. Poleg tega načrtujejo tudi ukrepe, ki bodo izboljšali stanja plavčka, rosnice in zelenega rega, ki spadajo v prilogo IV Direktive o habitatih, medtem ko bodo v okviru projekta v Nemčiji izboljšali stanje severnega pupka.

V prihodnjih letih bodo na različnih območjih v Sloveniji obnovili oziroma ponovno vzpostavili okrog 120 mrestišč in približno 52 hektarjev kopenskih habitatov, s čimer bodo povezane bistvene aktivnosti v okviru projekta. »V partnerstvu z Direkcijo RS za infrastrukturo bomo na Radenskem polju, Ljubljanskem barju in Kozjanskem parku vzpostavili učinkovite ukrepe za dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele Slovenije,« pravijo na občini Grosuplje, kjer bodo na strokovnih ekskurzijah in mednarodnih konferencah na temo dvoživk sodelovali s partnerji in strokovnjaki iz drugih evropskih držav.

Poleg tega bodo z namenom osveščanja ljudi (še posebno šolske mladine) v treh zavarovanih območjih zrasle učilnice na prostem, uredili bodo učne in interpretacijske poti ter postavili informacijske table, opazovalnice in razgledni stolp, v Kozjanskem parku pa bodo uredili stalni informacijski center za dvoživke. »Center za kartografijo favne in flore bo vzpostavil koordinacijski center za dvoživke za svetovanje in posredovanje informacij pri izvajanju ukrepov za varstvo dvoživk na cestah,« pravijo. aro