Delavci na Gmajnicah te dni končujejo prvo fazo projekta zgraditve novega ljubljanskega zavetišča za zapuščene živali. Trenutno tam izvajajo obrtniška dela ter fino montažo električnih in strojnih instalacij, hkrati pa urejajo tudi okolico novih objektov.

Prva od skupno dveh faz gradnje novega zavetišča za zapuščene živali je vredna nekaj več kot 3,2 milijona evrov in obsega gradnjo novega zavetišča za pse s 47 pesjaki, nove upravne stavbe, skladišča ter servisnih objektov, kot so čistilna naprava, bazen požarne vode in ekološki otok.

Konec predviden oktobra

Na ljubljanski mestni občini predvidevajo, da bi bila gradbena dela v sklopu prve faze lahko končana oktobra, zavetišče pa bi se v nove prostore lahko preselilo približno mesec dni kasneje. »Po zaključku gradbeno-obrtniških del sledi vgradnja opreme ter pričetek delovanja novega objekta v novembru 2019,« so namreč napovedali v občinski službi za razvojne projekte in investicije. To je sicer nekoliko kasneje od prvotnih načrtov, saj je bilo v razpisu, s katerim so na občini izbrali gradbinca, ki se je na Gmajnicah lotil gradnje novega zavetišča, navedeno, da bo prva faza projekta končana predvidoma do sredine letošnjega leta. Kot je razvidno iz aneksa k pogodbi za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, so se dela zamaknila zaradi dveh nepredvidenih greznic na območju gradnje, ki sicer nista (bili) v uporabi. »Pri izvedbi objekta F oziroma čistilne naprave je prišlo do nepredvidenih del, povezanih z izvedbo in varovanjem gradbene jame ter rušenjem dveh greznic, kar ni bilo zajeto v osnovnem projektu,« je med drugim zapisano v aneksu. »Tako je prišlo do nepredvidenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvesti,« je še navedeno v dokumentu. Ali oziroma koliko bodo nepredvideni gradbeni posegi podražili projekt, v občinski službi še niso znali povedati.

Po prvi takoj še druga faza

Takoj ko bodo delavci končali prvo fazo ter bodo za nove objekte pridobili uporabno dovoljenje in vanje preselili zaposlene in živali, se bodo lotili druge faze projekta. Ta bo razdeljena na dva dela. Predvidoma novembra bodo najprej porušili obstoječe stavbe zavetišča ter namesto njih zgradili sprejemno in veterinarsko ambulanto, v drugem delu pa bodo porušili še staro upravno stavbo ter zgradili zavetišče za mačke in uredili tamkajšnjo okolico. V novem zavetišču za mačke bo 64 dvojnih bivalnih prostorov, kar bo na Gmajnicah omogočalo začasno domovanje tudi več kot 200 zapuščenim mačkam. Kot je že pred časom poudaril vodja ljubljanskega zavetišča Marko Oman, bodo z novimi prostori največ pridobile prav zapuščene živali, hkrati pa se bodo izboljšale delovne razmere tudi za zaposlene. Novo zavetišče bo hkrati bolj prijazno do obiskovalcev, prostovoljcev in skrbnikov živali.

Občina je začela graditi zavetišče julija lani, za gradnjo pa so izbrali podjetje Ande, ki bo novo zavetišče zgradilo za 5.543.939 evrov brez davka oziroma za 6,7 milijona evrov z davkom. Zavetišče na robu Ljubljanskega barja sicer deluje od leta 2002, ko so vanj preuredili tamkajšnje prostore nekdanje goveje farme Ljubljanskih mlekarn. Namesto obstoječih stavb bo na Gmajnicah predvidoma prihodnje leto skupno šest novih objektov: sprejemna in veterinarska ambulanta, ločeni zavetišči za pse in mačke, upravna stavba, skladišče ter servisni objekt.