Stanovalec iz Nove ulice na ljubljanskem Brodu je na občinskem portalu za pobude občanov Mestni občini Ljubljana potarnal, da je del omenjene ulice še vedno makadamski. »Davke kot občani plačujemo že vse od leta 1960, ko smo prišli v Novo ulico. Ne glede na to smo praktično edina ulica v Ljubljani, ki ni dobila asfalta. Celo Rakova jelša ga je prej. Nekatere ulice Mestna občina Ljubljana prenavlja že tretjič ali četrtič od prvega asfalta,« je opozoril občan. Priznava, da se počuti deprivilegiranega. Nova ulica je neasfaltirana na približno 250 metrov dolgem odseku med Brodsko cesto in ulico Ob Savi. Preostanek ulice je asfaltiran.

Na vprašanje, zakaj omenjeni del Nove ulice ni asfaltiran, nam na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet niso pojasnili. Odgovorili so le, da »obstoječa makadamska ulica zagotavlja dostop do vseh naslovov ob ulici« in da asfaltiranja te ulice trenutno nimajo v načrtu. Podobno so z občine sporočili občanu iz začetka članka, ki s takšnim odgovorom ni bil zadovoljen.

»Ureditev ni ustrezna glede na sodobne bivalne standarde. Če bi ta trditev držala, potem bi bile vse ceste makadamske,« je vztrajal občan, ki je dal pobudo, naj občina to cesto vendarle umesti na seznam ulic, ki so potrebne asfaltiranja. Na občini so mu na to odgovorili, da bodo preučili obstoječe stanje. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so nam in občanu zatrdili, »da ni zakonskega določila, ki bi lokalno skupnost obvezoval, da mora biti posamezen odsek izveden v asfaltu ali da ne bi smel biti izveden v makadamu«.

Po podatkih občine je na območju Ljubljane 167 kilometrov makadamskih ulic, te pa so po pojasnilu občine zunaj urbanega območja mesta. Zanimalo nas je, kako občina tovrstne neasfaltirane ceste vzdržuje. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da njihov koncesionar za vzdrževanje cest redno spremlja stanje tudi makadamskih odsekov in »skladno z ugotovitvami na terenu izvaja nujna dela za zagotovitev prevoznosti in prometne varnosti«.