Ko sem kot član občinskega sveta občine Vrhnika nekaj dni po požaru iskal informacije o tem, kako je s samovžigi pri razsutem tovoru na ladjah, sem od večletnega kapitana strokovnjaka za razsuti tovor dobil odgovor, da si na ladji ne morejo privoščiti samovžiga, ker so posledice znane. Samovžig morajo pravočasno preprečiti, zato imajo vsa fizična (požarna straža) in tehnična sredstva.

Pred dnevi so mediji objavili, da je gradbeni inšpektorat z odločbo prepovedal nadaljnje obratovanje Kemisa po sanaciji požara, saj ta za sanacijo ni imel ustreznega gradbenega dovoljenja. Odredil je tudi rušenje objektov. Postavlja se tudi vprašanje glede okoljevarstvenega dovoljenja. Seveda se je tej kar naenkrat drugačni odločitvi začudil sam minister za okolje, saj je bilo do sedaj z dovoljenji vse v redu. Verjetno ga zanima, katera nova ugotovitev gradbenega inšpektorata je botrovala izdaji odločbe za prenehanje obratovanja Kemisa in rušenje objektov.

Pred seboj imam sklep okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani z dne 27. 10. 2017, v katerem tožilka zavrže kazensko ovadbo Civilne iniciative iz Sinje Gorice in Združenja v gibanju OPS zoper ovadene glede požara v Kemisu na Vrhniki. V obrazložitvi državna tožilka napiše: »Po zbranih vseh dokazih naj bi prišlo v Kemisu do samovžiga v muldih in je tuja krivda izključena.« Napiše tudi, da je bilo ugotovljeno, da je bil postopek skladiščenja nevarnih odpadkov v Kemisu pravilen. Če torej dodam, je bil požar po vseh ugotovitvah po vseh veljavnih predpisih. Do sedaj; če si je gradbeni inšpektor premislil, si bo morda tudi tožilec.

Kakor koli, vrhniški občinski svet je svoje s sklepom povedal – »ne« Kemisu na Vrhniki. Bi pa predlagal preiskovalnim organom, da resno pobrskajo po ozadju požara in zgodovini Kemisa, kateri akterji in lobiji stojijo za vsem tem. Naredimo učno uro iz Kemisa.

Vid Drašček, Vrhnika