Kot je za STA povedala direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura, so zdravniki nad aneksom številka dve k splošnemu dogovoru razočarani. Zdi se jim, da še niso dosegli tega, kar so želeli, vendar pa so se odločili ostati v kranjskem zdravstvenem domu, saj jim je tu vodstvo bolj naklonjeno, kot bi jim morda bilo v kakšnem drugem javnem zavodu.

»Skušamo jim zagotoviti res čim boljše pogoje dela in kot so rekli, pri nas ostajajo prav zato, ker vidijo, da se v vodstvu trudimo,« je pojasnila Gantar Žura. Po njenih besedah jih skušajo čim bolj razbremeniti in jim olajšati delo. Še vedno pa upajo tudi, da bo ministrstvo za zdravje nadaljevalo zniževanje administrativnih obremenitev. Z dosedanjimi ukrepi ministrstva namreč zaenkrat še niso zadovoljni.

Čeprav večina zdravnikov ostaja, pa je celotno dogajanje z odpovedmi kranjski zdravstveni dom vseeno precej prizadelo. Dve zdravnici izmed 24 zdravnikov, ki so prvotno podali odpoved, sta namreč vseeno odšli. Po dva zdravnika pa sta prešla na 50-odstotni oziroma 80-odstotni delovnik. Kljub nekaterim novim zaposlitvam so tako v primerjavi z aprilom, v Kranju izgubili zdravnika in pol.

Že prej je bil kranjski zdravstveni dom precej kadrovsko podhranjen, saj kljub aktivnemu iskanju niso našli dovolj zdravnikov družinske medicine. "Ker nismo bili dovolj uspešni, smo se sedaj povezali s kadrovsko agencijo, da bi nam bolj intenzivno pomagala iskati zdravnike iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije," je povedala Gantar Žura, a opozorila, da zdravnikov manjka po vsej Evropski uniji, pri čemer je Slovenija zanje finančno manj zanimiva.

Avgusta so sicer v kranjskem zdravstvenem domu uspeli z nadomeščanji poskrbeti tudi za tiste bolnike, katerih zdravniki so odsotni, tako so lahko ukinili akutne ambulante, ki so jih uvedli v času, ko so zdravniki koristili dopuste pred iztekom prvotnega dvomesečnega odpovednega roka.