Otroci v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi. Težko predvidijo nevarne situacije, ki lahko pripeljejo do napak v njihovem ravnanju in so zato bolj ogroženi. Ker so otroci manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Teže določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila in ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Prepričani so, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje še bolj pozorni.

Vedno z rumeno rutko in kresničko

Agencija za varnost prometa je, da bi še bolje poskrbeli za vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost, za letošnji prvi šolski dan organizirala prav posebno akcijo s sloganom Varno v šolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti. Vsi prvošolčki v Sloveniji, letos jih bo prag šole prvič prestopilo 20.840, bodo skupaj s preventivnimi gradivi na temo prometne varnosti prejeli tudi rumene balone, s katerimi bodo še bolj vidni. Prejeli bodo knjižico Prvi koraki v svetu prometa z napotki staršem in skrbnikom o varni udeležbi najmlajših v prometu in letak Šolska pot. V sodelovanju z zavarovalnicami bodo prejeli tudi rumene rutice. Agencija svetuje, naj starši skupaj z otroki pot v šolo prehodijo še pred prvim šolskim dnem, nato pa otroke vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

Pet korakov za večjo varnost v prometu

Agencija za varnost prometa tudi letos nadaljuje z uspešno prakso, ki jo je v sodelovanju z Zvezo šoferjev in avtomehanikov Slovenije uvedla lani, to je varovanje otrok na šolskih poteh v prvem tednu po poletnih šolskih počitnicah. Še naprej bodo izvajali strokovne presoje varnosti cest s pomočjo licenciranih presojevalcev cest na najbolj izpostavljenih mestih na šolskih poteh, ki morajo biti varne skozi celo leto. Prav tako je agencija 30 občinam v brezplačno uporabo podelila prikazovalnike hitrosti, ki bodo v naseljih opozarjali voznike na primerno hitrost vožnje. Agencija je pripravila tudi nova preventivna gradiva Varno v šolo s petimi koraki za večjo varnost v prometu. Gradiva so namenjena posebej otrokom in posebej odraslim.

Po spletnem portalu šolskih poti agencija spodbuja vse osnovne šole k pripravi načrtov šolskih poti, kjer začrtajo šolske poti, opredelijo kritična mesta in vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu. Portal je namenjen učencem, učiteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti za boljšo preglednost nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin. Trenutno vsebuje že 173 načrtov šolskih poti in čez 117 digitaliziranih načrtov.

Naj bodo otroci na cesti varni in vidni

Agencija znova opozarja, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želijo spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vedno vzor. Agencija svetuje: »Bodite vedno zgled otrokom, vozite in se v prometu vselej obnašajte odgovorno, bodite pozorni in pripravljeni, ne le prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu! Srečno!«