Dan odprtih vrat na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je namenjen dijakom tretjih in četrtih letnikov srednjih šol in gimnazij. Letos bodo vrata na stežaj odprli v četrtek, 17. oktobra, od 9. do 17. ure. Mladim želijo na dnevu odprtih vrat z zanimivimi in interaktivnimi predstavitvami ter eksperimenti ponuditi čim več informacij o poklicnih možnostih iz sveta gradbeništva, geodezije in vodarstva.

Povpraševanje po kadru narašča

Kader s tehnično izobrazbo je že sedaj močno zaželen, trendi v svetu pa kažejo, da bo tako tudi v prihodnje. To po besedah dekana prof. dr. Matjaža Mikoša zaznavajo tudi na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer iz gospodarstva dobijo veliko povpraševanja po svojih diplomantih. Zato želijo s tovrstnimi dogodki mladim, ki se bodo kmalu odločali za svojo karierno pot, približati svet gradbeništva, geodezije in vodarstva ter jim predstaviti raznolike zaposlitvene možnosti. Marsikdo namreč ne ve, da so področja njihovega delovanja tudi ravnanje z odpadki, oskrba s pitno vodo, podnebne spremembe, potresna varnost, satelitska navigacija, snovanje in urejanje naselij ter še marsikaj. Veliko širše torej kot stereotipne predstave gradbenika s čelado na gradbišču.

»Dan odprtih vrat je priložnost, da mladi na neobremenjen in sproščen način spoznavajo gradbeniško, geodetsko in vodarsko stroko ter poklice in področja delovanja, ki iz njih izhajajo,« dodaja dekan. »V živo lahko vidijo tudi merilne naprave in druge instrumente, ki jih inženirji uporabljajo v praksi, nekatere pa lahko preizkusijo tudi sami.«

Svet gradbeništva, geodezije in vodarstva

Vpogled v svet gradbeništva bodo mladi dobili v več laboratorijih fakultete, v katerih bodo imeli priložnost preizkušati gradbene materiale, lastnosti zemljin, analizirati sence, opazovati infrardeče (IR) sevanje in spektre valovnih dolžin. Med drugim bodo izvedeli, kdaj so tla zadosti trdna za gradnjo, se seznanili z zakonitostmi gradnje mostov in s pomočjo potresne mize iskali gradbene rešitve za večjo potresno varnost stavb.

Spoznali bodo tudi delo geodeta, geodetske merske instrumente in osnovne tehnologije zajema prostorskih podatkov. S kratko demonstracijo bodo prikazali zajem 3D-podatkov z laserskim skenerjem ter delovanje satelitskega sistema GNSS. Predstavili jim bodo tudi letalnik (dron), pravila in načine letenja ter postopek modeliranja posnetkov z letalnika, z obogateno resničnostjo pa bodo 3D-model prikazali na telefonu ali tablici. Zanimiv je tudi prav poseben peskovnik z obogateno resničnostjo, ki med drugim omogoča simulacijo dežja in razlivanja padavin.

Tudi vodarji imajo zanimivo in raznoliko delo. Dijaki ga bodo med drugim lahko spoznali prek kviza, kjer bodo preverili svoje znanje o nastanku poplav, čiščenju odpadne vode in ravnanju z odpadki. Z računalniško igrico bodo lahko ugotovili, kako spretni so pri upravljanju vodnih virov, spoznali bodo model podtalnice, izvedeli, kako lahko napovemo poplave in kako iz onesnažene dobimo pitno vodo.

Interaktivno spoznavanje poklicev

»Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poleg rednega pouka organiziramo številne druge obštudijske in promocijske dejavnosti. Za srednješolce je zagotovo zanimiva poletna šola v prvem tednu julija, ki udeležencem omogoča interaktivno spoznavanje poklicev, za katere izobražujemo na fakulteti. Letos smo na poletno šolo z naslovom Hiša povabili tiste, ki jih zanimajo gradbeni materiali, zakoličba in umeščanje objekta v prostor ter izdelava digitalnega 3D-modela. Udeleženci poletne šole so samostojno izdelali model hiše in ga natisnili s 3D-tiskalnikom,« je povedala doc. dr. Simona Savšek, prodekanka za študentske zadeve in koordinatorka programa Erasmus+.

»Študentom omogočamo vključitev v projekte Po kreativni poti do znanja, ki pomagajo pri hitrejšem vključevanju študentov na trg dela. Spodbujamo Erasmus+ mobilnost za študij in prakso v tujini, ki pomaga pri izboljšanju učnih kompetenc, poveča motiviranost za nadaljnje izobraževanje in zaposljivost ter izboljša jezikovne sposobnosti. Študenti se lahko vključijo tudi v študentska društva, študentski svet, postanejo tutorji, sodelujejo pri številnih promocijskih dejavnostih, kot so tehniški dnevi, dan odprtih vrat, Informativa, ali pa postanejo dopisniki revije Študentski most, ki jo v celoti urejajo študenti,« je dodala Savškova.

Za dijake je po njenih besedah namreč pomembno, da že zgodaj prepoznajo svoje interese, spoznajo poklice prihodnosti in priložnosti za bodočo karierno pot, zato je takšno neformalno vključevanje pomembno pri odkrivanju njihovih želja in talentov. Na fakulteti si želijo predvsem motiviranih študentov, ki jim je blizu inženirski način razmišljanja. »Zavedati se moramo, da obstoječa prometna, komunalna in energetska infrastruktura ni ustrezne kakovosti in po obsegu ne sledi potrebam družbe in gospodarstva, zato bo v prihodnosti veliko povpraševanje po inženirjih gradbeništva in geodezije,« poudarja dr. Simona Savšek.