V Sloveniji imamo 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih šol, 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. Največ prvošolčkov, kar 151, so vpisali na osnovni šoli Simona Jenka Kranj, najmanj, le dva, pa v osnovni šoli Fara v občini Kostel. Če se gleda vsako enoto posebej, pa na dveh podružnicah sploh ne bo prvošolčkov, na devetih bo po eden, največ jih bo na osnovni šoli Vič, 128. Za starše prvo- in drugošolčkov pa je najbolj razveseljiv podatek, da bodo učna gradiva za učence prvih in drugih razredov osnovnih šol v novem šolskem letu v celoti za vse brezplačna.

Spremembe predvsem za srednješolce

Novo šolsko leto prinaša kar nekaj novosti na področju srednješolske zakonodaje. Z novim šolskim letom bodo v veljavo stopile tudi spremembe zakona o gimnazijah in zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njima izenačujejo obravnavo vseh dijakov glede njihove odsotnosti od pouka. Srednje šole in starši dijakov se bodo medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov. Podobno spremembo predvidevajo tudi na področju vzgojnega delovanja. Šola bo dijaka po doseženi polnoletnosti obravnavala enako, kot ga je obravnavala do njegove polnoletnosti. To pomeni, da bodo tudi starši vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja zoper polnoletnega dijaka. Učiteljem bo dana možnost, da lahko dijaku prepovejo navzočnost pri določeni uri pouka, v primeru, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. To pomeni, da učitelj dijaku lahko prepove prisotnost pri pouku ne le v primeru, če gre za ogrožanje njegovega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih oseb, ampak tudi v primeru, če kljub opozorilu učitelja, da naj neha motiti pouk, to nadaljuje tako, da močno ovira izvajanje pouka. Šola bo lahko dijaka izključila iz šole, če mu bodo izrekli četrti ukor.

Novi izobraževalni programi

Z novim šolskim letom se na nekaterih srednjih šolah razmeščajo tudi novi izobraževalni programi: v Šolskem centru Novo mesto, na srednji strojni šoli, se bo začel izvajati program tehnik mehatronike, na III. gimnaziji Maribor program gimnazija – športni oddelek, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program pomočnik v tehnoloških procesih, v Šolskem centru Nova Gorica, biotehniški šoli, program gospodar na podeželju, v Šolskem centru Celje, srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, program izvajalec suhomontažne gradnje, na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor pa bodo z naslednjim šolskim letom spet začeli izvajati program elektrotehnik (PTI).

V šolskem letu 2017/2018 so se določeni izobraževalni programi na nekaterih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. S šolskim letom 2019/2020 pa se mreža programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, širi še s štirimi dodatnimi programi: zidar, v Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana; elektrikar, v Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Velenje; mehatronik operater, v Šolskem centru Novo mesto, na Srednji tehniški šoli Koper in na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad; ter klepar-krovec v Šolskem centru Ptuj. Trenutni podatki kažejo, da se je za vajeniško izvedbo programa v novem šolskem letu odločilo 67 novincev.