Petrol je na ravni skupine s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev v prvem polletju ustvaril 236,7 milijona evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lanskega leta, izhaja iz poročila, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Petrol je na ravni skupine prodal 1,9 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 17 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lani. Na domačem trgu, v Sloveniji, je prodal 846.200 ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja sedemodstotno rast. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila boljša za sedem odstotkov.

Kot še izhaja iz poslovnega poročila, je Skupina Petrol v prvih šestih mesecih ustvarila 98,7 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je 25 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.