Mestna občina Ljubljana bo ureditev Črnuškega bajerja, ki ga je v upravljanje prevzela spomladi leta 2018, zaupala družbi Lavaco. Ta se je sicer kot edini ponudnik javila na občinsko javno naročilo za ureditev bajerja in učne poti ob njem. Lavaco je občini po pogajanjih ponudil, da naročene gradbene in ureditvene posege opravi za 242.500 evrov brez davka na dodano vrednost. Izvajalec bo imel na voljo 120 dni, da opravi vsa naročena dela.

Ideje zbirali med ljudmi

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je pri iskanju rešitve za Črnuški bajer ljubljanska občina združila moči s Kulturnim društvom Prostorož, kjer so pripravili projektno dokumentacijo za osveženo podobo bajerja. Pri zasnovi prenove je Prostorož sodeloval z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani, Ribiško družino Straža - Sava, Zavodom za ribištvo Slovenije, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, centrom starejših Deos, vrtcem Črnuče in osnovno šolo Maksa Pečarja. Idejo prenove so konec marca letos v centru starejših občanov tudi predstavili tamkajšnjim prebivalcem in od njih iz prve roke pridobili informacije, mnenja in predloge o tem projektu.

»S prenovo bo bajer na novo vzpostavljen kot dom za številne rastline in živali. S tem bo bajer zopet postal prijeten kotiček za oddih v naravi. Prav tako bo omogočil posebno izkušnjo doživljanja, raziskovanja in izobraževanja o naravnem ekosistemu mokrišč. Ureditev bajerja bo imela pozitivne vplive tudi na njegovo širšo okolico, saj s primernim vzdrževanjem bajer preprečuje poplave, poleti blaži sušo in hladi okolico ter deluje kot naravna čistilna naprava,« na svoji spletni strani napoveduje Kulturno društvo Prostorož.

Lesena brv za sprehajanje

Občina v opisu projekta prenove bajerja navaja, da bodo med drugim odstranili invazivne rastline in ribe, razredčili črno jelšo in trsje na tem območju, na novo pa bodo zasadili nove avtohtone rastlinske vrste in v bajer prinesli nove ribje vrste. Iz popisa, ki ga je za potrebe javnega naročila za izbor izvajalca pripravila občina, je razvidno, da bodo zasadili tri češnje, deset belih vrb, eno lipo, štiri mokovce, sedem belih jesenov in trideset rumenih drenov.

»Okolico bomo polepšali s postavitvijo lesene brvi čez zgornji bajer, ki bo omogočala krožno sprehajanje okoli obeh bajerjev in lesene ploščadi, ter obvodne poti na spodnjem bajerju, ki bo omogočala bližnji stik z vodo in izvajanje monitoringa ekološkega ravnovesja,« so napovedali na občini. Na občini obljubljajo, da bodo okolico bajerja obogati z učnimi potmi, klopmi, koši za smeti, stojali za kolesa in drugo urbano opremo.

Spomnimo, Črnuški bajer je bil dolga leta v lasti družbe Imos, ki je bila soinvestitorica v dom upokojencev, ki je neposredno ob bajerju. A leta 2014 je Imos pristal v stečaju, občina in država pa sta se obe otepali prevzeti lastništvo bajerja, saj bi s tem nase prevzeli tudi stroške vzdrževanja in urejanja tega vodnega telesa. Ljubljanska občina je nato vendarle stečajni upraviteljici Imosa Branki Remškar predlagala, naj na občini na podlagi izločitvene pravice, torej brezplačno, prizna lastništvo bajerja.