Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je danes za generalnega direktorja Teša imenovalo Viktorja Vračarja, za direktorja družbe pa Mitjo Tašlerja, ki je od konca februarja začasno na čelu Teša. Oba sta bila imenovana na osnovi osebnega povabila in bosta štiriletni mandat nastopila 1. septembra.

Vračar, sicer poslovni direktor HSE, je doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije in diplomirani inženir elektrotehnike. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let kot direktor različnih družb. Poslovanje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) dobro pozna ne le kot nekdanji član nadzornega sveta HSE, podrobneje in na operativni ravni ga je spoznal predvsem v času opravljanja funkcije poslovnega direktorja HSE, odgovornega za področje proizvodnje. Ves čas je namreč aktivno vključen v projekte, ki potekajo v Tešu ter med Tešem in njegovimi deležniki.

Tašler, ki je bil za začasnega direktorja Teša imenovan 26. februarja, mandat pa je nastopil z marcem, je po izobrazbi diplomirani inženir elektronike z več kot desetletnimi izkušnjami v energetiki, od tega več kot pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. V šestih mesecih od imenovanja za začasnega direktorja Teša je uspešno vodil družbo, so zapisali v HSE.