Proti Racmanu je koprsko sodišče konec julija sicer odredilo pripor v preiskavi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Ker se v priporu ni zglasil, je policija Racmana uvrstila na seznam iskanih oseb, proti njemu pa je bila razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola. Obtožnica je vložena zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja s področja drog.

Sodnica Vladislava Lunder pa je na začetku današnje obravnave, ki poteka v Ljubljani v primeru suma oškodovanja upnikov Koloseja, dejala, da je bilo vabilo obtoženemu vročeno, zato je obravnava potekala v njegovi nenavzočnosti, čeprav se odvetnik Mitja Jelenič Novak s tem ni strinjal. Dejal je sicer, da od obtožene stranke nima navodila, kako naj ravna v tem primeru.

Tako kot policija neuspešno išče Racmana, pa tudi sodišče ni bilo uspešno z vročanjem vabil na naslednje obravnave, saj jih Racman na naslovu, ki ga je navedel sodišču, ni prevzel.

Tožilstvo Racmanu očita, da je pred leti za 15 milijonov evrov prodal kompleks kinodvoran v ljubljanskem BTC družbi SIP nepremičnine, čeprav naj bi vedel, da je Kolosej insolventen in bo s tem oškodoval upnike. Kompleks je prodal s štiriletnim odložnim plačilnim rokom, to pa je zmotilo banke, ki so želele kompleks same zaseči in prodati.

Ker so po januarju 2015 najemniki prostorov v Koloseju najemnino plačevali novemu lastniku, je okrožna državna tožilka Renata Vodnjov prepričana, da je s tem Racman 36 upnikov oškodoval za približno dva milijona evrov, ki jih je družba SIP nepremičnine prejela iz naslova najemnin.

Racman je konec maja na sodišču zanikal vse očitke in dejal, da s prodajo kompleksa ni želel oškodovati upnikov, kot to meni tožilstvo, temveč je želel omogočiti nadaljevanje predvajanja filmov in obratovanje Koloseja.