Družba 2TDK je danes upravi kriminalistične policije naznanila sum storitve kaznivega dejanja v zvezi z javnim naročilom, s katerim je iskala gradbinca za gradnjo dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice. To so prvi načrtovani objekti na trasi drugega tira Divača–Koper. »Sum storitve kaznivega dejanja smo naznanili, ker smo ob odločanju o oddaji naročila in v postopkih, ki so bili s tem povezani, zaznali dejstva in okoliščine, ki izkazujejo sum, da so podane nepravilnosti in neskladnosti. Naznanitev smo bili dolžni podati. Družba 2TDK glede na dejstva in okoliščine, ki smo jih zaznali, niti ni imela možnosti izbire,« so ob tem zapisali v 2TDK.

Kot je znano, gre za domnevno poneverbo referenc konzorcija Markomarka Nivala, Nivala Investa in Ekorela. Ponarejanje so v konzorciju v preteklosti večkrat zavrnili in svoje trditve podkrepili z izpiski iz gradbenega dnevnika in izjavami nadzornega inženirja ter potrjenimi situacijami. Katera dokumentacija je verodostojna, bo odločila državna revizijska komisija (Dkom), je pa v preteklosti tudi predstavnik konzorcija Aleksander Schara dejal, da upa, da bodo organi pregona zadevo preiskali.

Sporni podporni zid

Spomnimo, konzorcij družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel je bil pripravljen mostova in galerijo čez dolino Glinščice zgraditi za 8,5 milijona evrov. Njegova ponudba je bila edina cenejša od 9,4 milijona evrov, kolikor za gradnjo teh objektov največ predvideva investicijski načrt, zato ga je družba 2TDK najprej izbrala za izvajalca. Konzorcij Kolektorja CPG, Rika in Pomgrada bi dela izvedel za 13,5 milijona evrov, podjetje Godina pa za 14,3 milijona evrov. Pozneje je 2TDK razveljavil izbor gradbinca, ker so ugotovili, da naj bi izbrani konzorcij ponaredil svoje reference. Konkretno, podporni zid, ki so ga skupaj s podizvajalci gradili v Pesnici, naj ne bi bil dolg najmanj petdeset in visok najmanj osem metrov, kot je zahtevala razpisna dokumentacija. »Strokovna komisija 2TDK je v okviru pregleda in ocenjevanja ponudbe družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel pridobila neodvisno strokovno mnenje gradbene stroke, iz katerega izhaja, da je predložena referenčna izjava neustrezna,« so pred tedni povedali v 2TDK.

Danes dodajajo, da si prizadevajo za čimprejšnjo razjasnitev vseh relevantnih dejstev glede omenjenega razpisa, zato so kriminalistom predali tudi vso razpoložljivo dokumentacijo.

Kot smo poročali, je omenjeni konzorcij vložil tudi revizijski zahtevek na Dkom, ki o njem pravkar presoja. Tudi v 2TDK so se v minulih dneh odločili, da bodo Dkom naznanili sum storitve prekrška in predlagali uvedbo postopka o prekršku zoper omenjeni konzorcij. Poudarjajo, da je »2TDK dolžna zagotoviti, da bodo sredstva, ki so namenjena izvedbi projekta, porabljena tako, da bo cenovno najugodnejši ponudnik dela izvedel skladno s pravili stroke in zahtevami, ki so del razpisnih pogojev«.