V ponedeljek si bodo otroci spet oprtali šolske torbe in se po dvomesečnem počitniškem predahu odpravili v šolo. V glavnem mestu se bo proti šoli odpravilo skoraj 26.000 otrok, vpisanih v javne in zasebne osnovne šole, od tega bo 2875 otrok prag osnovne šole prestopilo prvič.

Občina predlagala spremembe

Čeprav bo v prihajajočem šolskem letu v klopeh sedelo več osnovnošolcev kot lani, pa bo prvošolčkov v primerjavi z lanskimi številkami nekoliko manj. To pomeni, da se bo število oddelkov prvega razreda v javnih in zasebnih osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020 zmanjšalo za skupno štiri oddelke.

»Kljub temu se naše osnovne šole polnijo, saj številčno šibkejše generacije devetošolcev zapuščajo osnovno šolo, vpisujejo pa se močnejše generacije prvošolcev. Številčno najmočnejše so trenutno generacije učencev v tretjem, četrtem in petem razredu,« je pojasnila vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

Skupno bo v primerjavi z lanskim šolskim letom v ljubljanskih javnih osnovnih šolah (OŠ) kar 18 oddelkov več. Po dva oddelka več bodo imeli na osnovnih šolah Vita Kraigherja, Spodnja Šiška, Vide Pregarc in Vrhovci, medtem ko bodo imele osnovne šole Božidarja Jakca, Franceta Bevka, Hinka Smrekarja, Martina Krpana, Milana Šuštaršiča, Miška Kranjca, Maksa Pečarja, Nove Fužine, Savsko naselje, Šentvid in Kolezija po en oddelek več. Pri dodatnem oddelku na OŠ Kolezija je ljubljanski župan Zoran Janković opozoril, da je občina na šolsko ministrstvo že dala pobudo za pripravo predloga spremembe zakona o osnovni šoli, tako da status učenčevega stalnega in začasnega bivališča v prihodnje ne bi bila več izenačena.

»Na zadnji dan vpisa smo dobili osemnajst prijav, ker so starši tisti dan prijavili začasno prebivališče v tem okolišu. Nekako nam je sicer uspelo vzpostaviti novo učilnico, ampak zdaj prostora na tej šoli ni več,« je pojasnil Janković.

Da bi čim več otrok šolsko leto začelo v prijetnih, predvsem pa varnih prostorih, so na občini letos izvedli kar nekaj prenov, v nekaterih šolah pa delavci te dni hitijo z zaključevanjem gradbenih del.

Gradnje se vrstijo

V letošnjem letu je denimo občina zgradila prizidek z dvema učilnicama ter uredila igrišče in učilnico na prostem pri OŠ Vič, učenci OŠ Vižmarje Brod so se razveselili nove športne dvorane, končuje se obnova kuhinj v OŠ Danile Kumar in OŠ Spodnja Šiška.

Predvidoma septembra naj bi delavci končali tudi energetsko sanacijo prostorov centralne šole in podružnice Rudnik OŠ Oskarja Kovačiča ter stavbe OŠ Poljane. »V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na šolah, predvsem celovite prenove,« je še pojasnila Fabčičeva.

Posodobljeni pa ne bodo le nekateri osnovnošolski prostori, temveč so pripravili tudi dva nova programa športa za otroke v osnovnih šolah: v prvi in drugi triadi program Šport je igra, s katerim bodo otroci lahko spoznali več različnih športov, v drugi triadi pa Šolski športni krožki, kjer bo v ospredju priprava na šolska tekmovanja v različnih športih. Za izvedbo programa, ki bo za učence brezplačen, se je v šolskem letu 2019/2020 odločilo 33 osnovnih šol. Na območju ljubljanske mestne občine sicer deluje 48 javnih osnovnih šol.